Головна сторінка Інтернет-ресурси 27 лютого 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Лютий 2020
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікПроект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України"
28.07.2015 | 15:09 | версія для друку

 

 

Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного

фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

 

Відповідно до частини першої статті 12, статті 13 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 455, та з метою визначення форматів електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Затвердити Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, що додається.

2.      Визнати таким, що втратив чинність, наказ  Державної служби фінансового моніторингу України від 01 квітня 2013 року № 436 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України                                      19 квітня 2013 року за № 649/23181.

3.         Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Департаментом інформаційних технологій Державної служби фінансового моніторингу України (Давидюк В. С.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4.         Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

5.         Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Міністр                                                                                              Н. ЯРЕСЬКО

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

________________2015 року  № ____

 

 

 

 

 

 

 

Порядок

електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу

та Державної служби фінансового моніторингу України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізми взаємодії між суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) та Державною службою фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг), а також вимоги та формати повідомлень електронного обміну інформацією щодо фінансового моніторингу.

2. Електронна інформаційна взаємодія СПФМ та Держфінмоніторингу здійснюється відповідно до законів України:

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню зброї масового знищення»;

«Про електронні документи та електронний документообіг»;

«Про електронний цифровий підпис»;

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

«Про банки і банківську діяльність».

 

ІІ. Файли інформаційного обміну

1. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та СПФМ, їх відокремленими підрозділами використовуються такі види інформації (типи файлів інформаційного обміну):

файл-повідомлення про фінансові операції – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про фінансові операції (далі – ФО). Один файл-повідомлення може містити інформацію про декілька фінансових операцій;

файл-повідомлення про взяття (відмову у взятті) інформації про ФО на облікелектронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмоніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про обробку інформації про ФО та про взяття (відмову у взятті) її на облік;

файл-повідомлення про СПФМ – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить відомості про СПФМ (відокремлених підрозділів), відповідальних осіб  СПФМ, необхідні для взяття, зняття СПФМ з обліку, а також внесення змін до інформації про СПФМ в Єдиній інформаційній системі;

файл-повідомлення про результати обробки інформації про суб’єктаелектронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмоніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про обробку відомостей про СПФМ, їх відокремлені підрозділи та відповідальних осіб;

файл-запит – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмоніторингом та надсилається СПФМ і містить запит щодо отримання інформації (копій документів), необхідної для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань. Один файл-запит може містити декілька запитів;

файл-відповідь – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу і містить відповідь на запит Держфінмоніторингу. Файл-відповідь може містити декілька відповідей на запити;

файл-додаток – електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується СПФМ та надсилається Держфінмоніторингу як додаток до повідомлення про фінансові операції або до відповіді на запит і містить додаткові дані та/або копії документів;

файл-рішення електронний документ (набір даних визначеної структури), що формується Держфінмоніторингом та надсилається СПФМ і містить інформацію про рішення (доручення) Держфінмоніторингу або запит на відстеження (моніторинг) фінансових операцій;

файл-квитанція – електронний документ (набір даних визначеної структури), який містить інформацію про результати оброблення відповідного файла та/або інформації в ньому;

файл-лист – електронний документ (набір даних), що використовується при інформаційному обміні Держфінмоніторингом та СПФМ з інших питань;

технологічний файл – електронний файл, що формується «АРМ-НБУ-Інформаційний» на підставі файла інформаційного обміну, який бракується;

тестовий файл – електронний файл, що має набір даних та структуру відповідних типів файлів інформаційного обміну. Тестовий файл не є електронним документом, а інформація, що надається таким файлом, є не офіційною та не береться на облік Держфінмоніторингом.

2. Надсилання файлів інформаційного обміну між СПФМ та Держфінмоніторингом здійснюється у вигляді транспортних файлів – цифрових конвертів (далі – ТФ), які шифруються на адресу отримувача.

3. Максимальний об’єм одного ТФ не може перевищувати 10 Мбайт.

4. Якщо виникає потреба у передаванні додаткової інформації більшого об’єму, вона повинна бути заархівована програмними засобами, що підтримують формати, наведені в додатку 1 до цього Порядку, а в разі потреби – розбита такими засобами на окремі частини, об’єм яких не може перевищувати 10 Мбайт, та надіслана Держфінмоніторингу окремими ТФ.

 

ІІІ. Правила формування найменувань файлів

1. Найменування файлів формується в 36-знаковій системі числення з урахуванням ідентифікаційних даних СПФМ або його відокремленого підрозділу, типу інформації, дати їх формування.

2. Для СПФМ-банків / філій іноземних банків / відокремлених підрозділів банків (далі – СПФМ-банки) імена файлів, що використовуються  в інформаційному обміні, мають таку структуру:

Xt0RxxMD.Ynn,  де:

       X

– ознака належності файла фінансового моніторингу банкам;

t

– тип файла згідно з Довідником типів файлів інформаційного обміну, наведеним у додатку 2 до цього Порядку;

0

– константа (крім файлів-квитанцій);

Rxx

– ідентифікатор банку (філії), де: R – ідентифікатор адміністративного регіону України, у якому розташований банк (філія), xx – унікальний ідентифікатор банку (філії) у межах цього адміністративного регіону. Rxx збігається з останніми трьома байтами електронного ідентифікатора банку (філії) в електронній пошті (далі – ЕП) Національного банку України (далі – Національний банк);

– місяць формування файла в 36-знаковій системі числення; 

– день формування файла в 36-знаковій системі числення; 

– рік формування файла (указується остання цифра року); 

nn

– порядковий номер файла зазначеного типу протягом дня. Файли нумеруються, починаючи з 1.

Ім’я файла-квитанції формується з імені файла, що квитується, шляхом заміни символу «тип файла» на відповідний тип файла-квитанції.

Ім’я технологічного файлу формується з імені файла, що був забракований «АРМ-НБУ-Інформаційним», таким чином:

символ «тип файла» набуває значення «O»;

третій символ імені набуває значення «тип файла», що був забракований.

3. Для СПФМ, які не є банками, імена файлів, що використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:

ZtXXXXXXMD.Ynn, де:

 

Z

– ознака належності файла фінансового моніторингу СПФМ, які не є банками;

t

– тип файла згідно з Довідником типів файлів інформаційного обміну, наведеним у додатку 2 до цього Порядку;

ХХХХХХ

– обліковий ідентифікатор, який присвоєно внесеній до Єдиної інформаційної системи інформації щодо взяття на облік суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

– місяць формування файлв в 36-знаковій системі числення;

– день формування файла в 36-знаковій системі числення; 

– рік формування файла (указується остання цифра року);

nn

– порядковий номер файла зазначеного типу протягом дня,   файли нумеруються, починаючи з 1.

Ім’я файла-квитанції формується з імені транспортного файла, що квитується, шляхом заміни символу «типу файла» на відповідний тип файла-квитанції.

ІV. Формати інформаційних повідомлень та типів даних інформаційних повідомлень

1. Інформаційні повідомлення повинні формуватись у стандарті XML.

2. Опис та склад реквізитів інформаційних повідомлень наведено в додатку 3 до цього Порядку.

3. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та СПФМ у файлах інформаційного обміну допустимі формати файлів-листів, файлів-додатків (вкладень), наведені в додатку 1 до цього Порядку.

4. Кодування значень елементів інформаційних повідомлень виконується згідно зі стандартом UTF-8. Для зазначення такого кодування першим рядком інформаційного повідомлення має бути відповідна XML-директива:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

5. При кодуванні значень інформаційних елементів допускаються лише символи, які можуть бути коректно представлені у кодовій сторінці Windows-1251 згідно з переліком, наведеним у додатку 4 до цього Порядку.

6. Інформаційні повідомлення повинні відповідати формалізованому опису (dtd) згідно з файлами-схемами, наведеними у додатку 5 до цього Порядку.

Для зазначення такого (dtd) другим рядком інформаційного повідомлення має бути відповідна XML-директива:

<!DOCTYPE transport-file SYSTEM "Ім'я файлу-схеми">.

7. Ім’я файла-схеми для відповідного типу транспортного файла наведено в додатку 3 до цього Порядку.

8. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та СПФМ у файлах інформаційного обміну та транспортних файлах допустимі такі формати типів даних:

C

Символьний тип даних.

Допускаються також символи від 0 до 9, у тому числі і початкові нулі, причому ці нулі є значущими

N

Числовий беззнаковий тип даних.

Допустимі тільки цифри від 0 до 9. Початкові нулі неприпустимі

D (8)

Позначення формату даних типу «Дата». Використання пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити типу «Дата» мають таку структуру:

            РРРРММДД, де:

            РРРР – чотири цифри року;

            ММ – номер місяця (01... 12);

            ДД – день місяця (01... 31) 

T (4)

Позначення формату даних типу «Час». Використання пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити типу «Час» мають таку структуру:

            ГГХХ де:

            ГГ – години (00... 23);

            ХХ – хвилини (00... 59)  

B

Спеціальне позначення символьного типу даних для передавання електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) у файлах (допускаються символи від 0 до 9, а також латинські літери від A до F)

9. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та СПФМ у файлах інформаційного обміну використовуються такі довідники кодів помилок, наведені у додатку 6 до цього Порядку):

Довідник кодів помилок (для електронного обміну з банками)  K_DFM14;

Довідник кодів помилок (для електронного обміну з суб’єктами, які не є банками) K_DFM15.

V. Порядок доставки (приймання/передавання)

транспортних файлів

1. Для СПФМ-банків інформаційний обмін з Держфінмоніторингом здійснюється у порядку та з використанням засобів захисту інформації, визначених Національним банком.

2. Для СПФМ, які не є банками, відправлення ТФ виконується за допомогою ЕП шляхом передання ТФ у вигляді вкладень (Attachment) до
E-mail повідомлень (формат MIME).

Кожний ТФ передається окремим електронним листом ЕП. Текст листа ЕП, до якого приєднано ТФ, не має містити змістової інформації та відкидається при обробленні.

3. Приймання ЕП з приєднаними ТФ у Держфінмоніторингу здійснюється за адресами ЕП, наведеними в додатку 7 до цього Порядку.

4. Надсилання ЕП з приєднаними ТФ до СПФМ здійснюється на адресу ЕП, зазначену в обліковій формі СПФМ, або на зворотну адресу ЕП, з якої надійшло повідомлення.

VI. Вимоги до захисту інформації

1. Інформаційний обмін між СПФМ та Держфінмоніторингом повинен здійснюватися за умови функціонування системи захисту інформації, яка забезпечує цілісність, конфіденційність та автентичність документів.

2. Захист інформації забезпечується суб’єктами інформаційних відносин відповідно до встановлених законодавством вимог з технічного та криптографічного захисту інформації.

 

 

Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку                                                                  М. О. Чмерук

 

ДОДАТКИ.rar
Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100