Головна сторінка Інтернет-ресурси 19 січня 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Січень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікАналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення"
23.07.2015 | 18:21 | версія для друку

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VIІ (далі - Закон) передбачено приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкція щодо їх заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2013 № 496, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.05.2013 за № 805/23337 (далі – наказ № 496).

З метою приведення наказу № 496 у відповідність із вимогами Закону, Міністерством фінансів України розроблено проект наказу «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» (далі – проект наказу).

Крім цього, проект наказу розроблений з метою приведення його у відповідність із законами України, зокрема:

«Про депозитарну систему України», яким визначено перелік професійних учасників ринку цінних паперів;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу», яким передбачається відміна обов’язкового використання печатки суб’єктами господарювання.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

приведення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення у відповідність із вимогами законодавства;

вдосконалення структури форм обліку та подання інформації, що сприятиме полегшенню їх заповнення суб’єктами первинного фінансового моніторингу та зменшенню кількості помилок;

викладення у новій редакції довідників кодів, які використовуються при заповненні форм обліку та подання інформації;

вдосконалення процедури обліку суб’єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

вдосконалення обліку Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції.

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

При розробці проекту наказу розглядалися такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1.   Залишення існуючого правового регулювання даної сфери суспільних відносин без змін.

Однак у разі прийняття такої альтернативи суб’єкти первинного фінансового моніторингу не зможуть повною мірою виконувати вимоги законодавства України в частині забезпечення ними:

постановки на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

надання повідомлень спеціально уповноваженому органу про:

а) фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

б) фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

в) фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Таким чином, від такої альтернативи необхідно відмовитися.

2.             Обраний спосіб.

Прийняття проекту наказу є оптимальним способом досягнення зазначених цілей, оскільки ним буде затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків/філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами, та надана можливість суб’єктам первинного фінансового моніторингу належно виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 

4. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту наказу суб’єкти первинного фінансового моніторингу зможуть забезпечити належне виконання заходів, покладених на них Законом.

Проектом наказу передбачено:

  привести форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкцію щодо їх заповнення у відповідність із вимогами законодавства, що матиме наслідком вдосконалення:

механізму обліку суб’єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

порядку надання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, які стали об’єктом фінансового моніторингу, до Держфінмоніторингу;

ведення Держфінмоніторингом обліку інформації про фінансові операції.

          Враховуючи викладене, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

 

 5. Обґрунтування можливості досягнення результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття проекту наказу надасть змогу, зокрема, вдосконалити структури форм обліку та подання інформації, що приведе до полегшення їх заповнення суб’єктами первинного  фінансового моніторингу та зменшення кількості помилок, здійснених ними при заповненні форм.

Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта відсутній.

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету України.

Таким чином, суб’єкти первинного фінансового моніторингу будуть зацікавлені у запровадженні та виконанні положень проекту наказу.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 Очікувані результати від прийняття запропонованого акта

 

Об’єкт впливу

Витрати

                        Вигоди

Держава

Додаткових витрат не потребує

Забезпечення належного виконання заходів, покладених Законом на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в частині заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу з урахуванням змін, прийнятих законами України, зокрема «Про депозитарну систему України» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу»

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу

Додаткових витрат не потребує

Впровадження регуляторного акта дозволить удосконалити форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкцію щодо їх заповнення

Населення

Дія акта не поширюється

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Обмежень строку дії регуляторного акта немає, оскільки строк дії Закону, на виконання якого розроблено даний регуляторний акт, не обмежений у часі.

 

8. Показники результативності акта 

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією актів – надходження не передбачаються.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – на фізичних осіб дія акта не поширюється; суб’єкти господарювання – суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які стали на облік у Держфінмоніторингу України.

Кількість повідомлень від суб’єктів первинного фінансового моніторингу про фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

Кількість повідомлень від суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, у тому числі про фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму.

Кількість інформаційних повідомлень на запит Держфінмоніторингу України про фінансові операції, які стали об’єктом фінансового моніторингу.

Рівень поінформованості оцінюється як високий, оскільки суб’єкти господарювання будуть поінформовані про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційних веб-сайтах Держфінмоніторингу та Міністерства фінансів України.

Розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта – додаткових затрат коштів та часу не передбачено.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних.

Для визначення результативності даного регуляторного акта послідовно будуть здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження.

Базове відстеження результативності наказу буде проведене через 1 рік після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження передбачається здійснити не пізніше 2 років з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

Міністр фінансів України                                                                  Н. ЯРЕСЬКО

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100