Головна сторінка Інтернет-ресурси 18 січня 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Січень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти нормативно-правових актів для обговорення  »  Проекти нормативно-правових актів для обговорення 2015 рікПроект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року №1100"
18.06.2015 | 15:43 | версія для друку

Про внесення змін до наказу

Міністерства фінансів України

від 03 листопада 2014 року №1100

 

Відповідно пункту 2 частини п'ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року № 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1385/26162 (зі змінами);

Зміни до Форми висновку про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року № 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1385/26162 (зі змінами), виклавши її в новій редакції.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування .

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

 

Міністр                                                                                                                Н. ЯРЕСЬКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

_______________2015 року № _____

 

 

 

 

 

ЗМІНИ

до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади»

 

1. Доповнити підпункт 2 пункту 3 після слів «трудової книжки» словами у дужках «(послужного списку)».

2. У пункті 6:

в абзаці дев’ятому після слів «доходів, отриманих» доповнити словами «такою особою»;

доповнити абзацом  такого змісту:

„Про встановлення недостовірності відомостей, які підлягали перевірці згідно з пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону, вказується у висновку про результати перевірки у разі, якщо вартість майна  (майнових прав), набутого (набутих) особою, стосовно якої проводилася перевірка, у власність за час перебування на посадах, визначених у  пунктах 1 – 10 частини першої статті 2 Закону, перевищує суму доходів, отриманих такою особою із законних джерел.”.

3. Доповнити пункт 12 абзацом такого змісту:

„У разі якщо особа, стосовно якої проводиться перевірка, не надає письмового пояснення та/або копій документів, які підтверджують вказані в декларації відомості, у висновку про результати перевірки з посиланням на такі обставини зазначається про наявність у неї майна (майнових прав) та неможливість встановлення достовірності/недостовірності відомостей, вказаних у декларації щодо наявності майна (майнових прав), набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених у  пунктах 1 – 10 частини першої статті 2 Закону, та/або відповідності/невідповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації, набутого (набутих) за час перебування на цих посадах, наявній податковій інформації про доходи, отримані такою особою із законних джерел. Одночасно у висновку зазначається про неможливість встановлення достовірності/недостовірності відомостей, які підлягали перевірці згідно з пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону”.

4. У пункті 13:

в абзаці першому слова «та протягом десяти робочих днів надати відповідь фізичній чи юридичній особі» замінити словами «, перевірити її, та у разі підтвердження її достовірності врахувати у висновку на запит керівника органу, в якому проводиться перевірка»;

доповнити абзацом такого змісту:

«У разі надходження від керівника  органу, в якому проводиться перевірка, повідомлення про припинення перевірки за встановленою формою контролюючий орган припиняє перевірку достовірності відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка».

5. У пункті 14:

доповнити абзац перший реченням такого змісту:

«У разі коли особа, стосовно якої проводиться перевірка, займає посаду, перебування на якій становить державну таємницю, така посада у висновку про результати перевірки не зазначається»;

абзац другий викласти у такій редакції:

«У разі встановлення недостовірності відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону, вказаних у декларації особи, стосовно якої проводилася перевірка, контролюючий орган, який проводив перевірку, одночасно з надісланням висновку на запит керівника органу, в якому проводиться перевірка, надсилає до Міністерства юстиції України копію такого висновку»;

доповнити абзац третій реченням такого змісту:

„У разі проведення контролюючим органом додаткової перевірки, готується та надсилається органу, в якому проводиться перевірка, висновок про результати додаткової перевірки за встановленою формою, в якому зазначається також про отримання запиту, відповідно до якого проводилась така перевірка”.

6. У пункті 16 слова «, зберігаються в порядку, встановленому відповідно до закону» замінити словами „є конфіденційними та обробляються, зберігаються і поширюються в порядку, встановленому законом.”

7. Доповнити Порядок пунктами 17 та 18 такого змісту:

«17.  Контролюючий орган, який проводить перевірку, по кожній особі, стосовно якої проводиться перевірка, зберігає запит про проведення перевірки достовірності відомостей разом із доданими до нього копіями документів; копії надісланих контролюючим органом запитів; оригінали отриманих відповідей; інформацію, що надійшла від суб’єктів інформаційних відносин; копії повідомлень контролюючого органу особі, стосовно якої проводиться перевірка, надане цією особою письмове пояснення та копії документів, які підтверджують зазначені у декларації відомості; одержану від фізичних та юридичних осіб чи дорадчого громадського органу з питань люстрації при Міністерстві юстиції України інформацію про цю особу, а також одержане від керівника органу, в якому проводиться перевірка, повідомлення про припинення перевірки.

18. Рішення, дія чи бездіяльність контролюючих органів щодо проведення  перевірки достовірності відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, можуть бути оскаржені в судовому порядку.».

 

 

Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку                                                                   М. О. Чмерук

 

Visnovok 10 06 2015.pdf
Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100