Головна сторінка Інтернет-ресурси 19 січня 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Січень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікПроект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати"
15.06.2015 | 18:30 | версія для друку

 

 

Про затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати

 

 

 

  Відповідно до статті 24 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.            Затвердити Порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, що додається.

2.           Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року № 453 Про затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України                             17 вересня 2013 року за  № 1602/24134.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.)  в установленому порядку: 

            подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

            забезпечити оприлюднення цього наказу;

            4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

            5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та  Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

 

Міністр                                                                                                                                                                                                          

                   Н.  Яресько

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                   Наказ Міністерства                                                                                          фінансів України                                                                              

______________2015 року № ______

Зареєстровано

Підпис:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок

прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 24 Закону України  "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон), регулює механізм прийняття банками грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

Цей Порядок не застосовується до:

підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, де кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці;

підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці;

дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), розташованих на території України;

платників, які перебувають на казначейському обслуговуванні в органах  Державної казначейської служби України.

Зазначені підприємства та організації щороку надають банкам видану територіальними органами Державної фіскальної служби України (далі – фіскальні органи) довідку за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, якою підтверджується такий статус платника станом на 01 січня відповідного року.

Для отримання довідки згідно (додаток 1) підприємство або організація подає до фіскального органу за основним місцем обліку як страхувальника заяву довільної форми, до якої додаються копії документів (такими документами можуть бути: положення про орган, установу чи організацію; статут органу, установи чи організації; рішення про створення; довідка (витяг) з ЄДРПОУ; лист вищестоящої організації тощо), що підтверджують відповідний статус.

Фіскальний орган протягом двох робочих днів на підставі поданих документів перевіряє відповідність підприємства чи організації заявленому статусу, вносить зміни до реєстру страхувальників (у разі потреби) та видає у трьох примірниках довідку (додаток 1), в якій підтверджується відповідний статус платника.

Один примірник надається платником банку, другий – зберігається у фіскальному органі, третій – залишається в платника єдиного внеску.

2. Банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником єдиного внеску розрахункових документів (документів на переказ готівки) про перерахування коштів для сплати сум єдиного внеску. Суми, сплачені за цими документами, повинні дорівнювати не менш як 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної в грошових чеках, платіжних дорученнях та інших розрахункових документах.

Якщо в розрахункових документах або документах на переказ готівки сума єдиного внеску менша, ніж 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки та/або платіжні доручення, та/або інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати разом з оригіналом довідки-розрахунку, погодженої з фіскальним органом за основним місцем взяття на облік платника єдиного внеску.

Довідка-розрахунок складається платником єдиного внеску у трьох примірниках за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

 Відповідні фіскальні органи невідкладно погоджують довідку-розрахунок, надану платником єдиного внеску.

            Один примірник надається банку, другий – фіскальному органу, третій – залишається в платника єдиного внеску.

3. Якщо в розрахункових документах або документах на переказ готівки сума єдиного внеску менша, ніж 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, у зв’язку із застосуванням платниками єдиного внеску понижуючого коефіцієнта, банки приймають від таких платників єдиного внеску грошові чеки та/або платіжні доручення, та/або інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати разом із Заявою.

Заява повинна містити: повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) страхувальника згідно із Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, та страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців";

код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;

період, за який цей страхувальник застосовує коефіцієнт;

підписи страхувальника – посадових осіб та/або фізичної особи страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Якщо страхувальником зазначено недостовірні дані в Заяві (період, за який страхувальник застосовує коефіцієнт) фінансові санкції, передбачені пунктом 2 частини дванадцятої статті 25 Закону, до банка, фіскальними органами, не застосовуються.

 4. У разі подання до банку одночасно із грошовим чеком та/або платіжним дорученням, та/або іншими розрахунковими документами на виплату заробітної плати за відповідний період документального підтвердження раніше сплаченого єдиного внеску або оригіналу довідки-розрахунку, погодженого з фіскальним органом, банк має видати суму, зазначену в грошовому чеку, та/або виконати платіжне доручення або інший розрахунковий документ.

Документальним підтвердженням раніше сплаченого єдиного внеску є розрахункові документи (документи на переказ готівки) про перерахування єдиного внеску (у тому числі з поточного рахунка, відкритого в іншому банку), в яких у реквізиті "Призначення платежу" платник зазначив період, за який заробітна плата нарахована, а банк платника заповнив реквізит "Дата виконання".

5. Платникам, які застосовують максимальний розмір бази нарахування єдиного внеску та які протягом попереднього (календарного) року не допустили порушень законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску, надається довідка про видачу коштів для виплати заробітної плати за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку у трьох примірниках. Строк дії довідки, не повинен перевищувати одного календарного року.

Підставою надання довідки (додаток 3) є Заява такого платника.

Один примірник надається банку, другий – фіскальному органу, третій – залишається в платника єдиного внеску

            6. У разі виявлення фіскальним органом порушення законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску платником, якому надано довідку (додаток 3), зазначена довідка відкликається відповідним фіскальним органом до закінчення строку її дії шляхом направлення відповідного повідомлення за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку обслуговуючому банку та платнику єдиного внеску. Банк наступного робочого дня після отримання такого повідомлення приймає від платника грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи для перерахування (видачі) заробітної плати відповідно до пункту 2 цього Порядку.

 

 

Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку                                                                    М. О. Чмерук

 

Додатки.zip
Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100