Головна сторінка Інтернет-ресурси 28 лютого 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Лютий 2020
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікАналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю"
09.06.2015 | 10:54 | версія для друку

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

Опис проблеми

 

Відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, до якої Україна приєдналась згідно з Законом України «Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур» від 05.10.2006 № 227-V (зі змінами), та статті 320 Митного кодексу України, форми та обсяг контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України при митному оформленні, обираються на підставі результатів системи управління ризиками.

Відповідно до частини першої статті 361 Митного кодексу України, управління ризиками – це робота митниць з аналізу ризиків, виявлення та оцінки ризиків, розроблення та практичної реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків, оцінки ефективності та контролю застосування цих заходів.

Таким чином, управління ризиками – циклічний процес із наявністю так званого зворотного зв’язку. Митниці здійснюють оцінку ефективності та контроль застосування заходів з мінімізації ризиків. Метою контролю заходів з мінімізації ризиків є коригування таких заходів для підвищення ефективності їх застосування.

У частині другій статті 361 Митного кодексу України визначено, що система управління ризиками використовується митницями для визначення товарів, транспортних засобів, документів і осіб, які підлягають митному контролю, форм митного контролю, що застосовуються до таких товарів, транспортних засобів, документів і осіб, а також обсягу митного контролю. Тобто система управління ризиками використовується з метою забезпечення вибірковості митного контролю, відповідно до статті 320 Митного кодексу України.

Застосування системи управління ризиками митницями дає можливість ефективного розподілу наявних обмежених ресурсів з метою зосередження  на товарах, транспортних засобах, документах і особах, які відповідно до результатів системи управління ризиками, представляють підвищений ризик.

 

Цілями застосування системи управління ризиками є:

1) запобігання, прогнозування і виявлення порушень законодавства України з питань митної справи;

2) забезпечення більш ефективного використання наявних у митницях ресурсів та зосередження їх уваги на окремих згрупованих об’єктах аналізу ризику, щодо яких є потреба у застосуванні окремих форм митного контролю або їх сукупності, а також у підвищенні ефективності митного контролю (областях ризику);

3) забезпечення в межах повноважень митниць заходів із захисту національної безпеки, життя і здоров’я людей, тварин, рослин, довкілля, інтересів споживачів;

4) прискорення митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Діяльність митниць з оцінки та управління ризиками, відповідно до частини першої статті 363 Митного кодексу України, полягає у виконанні таких завдань:

1)            формування інформаційної бази даних системи управління ризиками митних органів;

2)            аналіз, виявлення та оцінка ризиків, у тому числі з використанням інформаційних технологій;

3)            розроблення і реалізація практичних заходів з управління ризиками;

4)            аналіз результатів та коригування вжитих заходів з управління ризиками.

Проблема наразі полягає у відсутності уніфікованого порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в органах державної фіскальної служби України.

 

Обґрунтування необхідності державного регулювання

 

Частиною другою статті 363 Митного кодексу України передбачено визначення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками.

З огляду на вищевикладене, існує об’єктивна необхідність створення нормативно-правової бази для врегулювання питань щодо визначення порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митницях.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття наказу є підвищення ефективності роботи органів державної фіскальної служби України під час митного контролю та митного оформлення за рахунок упровадження методів управління ризиками, у тому числі аналізу ризиків із використанням інформаційних технологій.

 

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативними способами досягнення цілей державного регулювання є збереження існуючого стану або прийняття проекту регуляторного акту, що пропонується.

 

1. Збереження існуючого стану

Недоцільно, оскільки існуючий стан не відповідає наявним тенденціям та майбутнім перспективам організації митного контролю на основі застосування методів управління ризиками.

Необхідність розробки нормативно-правового акту, що пропонується, обумовлена положеннями частини другої статті 363 Митного кодексу України.

 

2. Прийняття наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю»

Доцільно, оскільки цей спосіб забезпечить досягнення цілей державного регулювання, дозволить підвищити ефективність заходів органів державної фіскальної служби України щодо мінімізації ризиків при здійсненні митного контролю товарів і транспортних засобів та встановити єдиний порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками.

 

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

 

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

 

-                    регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики;

-                    інформаційне повідомлення перед оприлюдненням проекту регуляторного акту на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

 

Ефективність способів досягнення цілей:

 

Розв’язання проблеми пропонується шляхом затвердження відповідного нормативно-правового акта.

Зміст проекту Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю (далі – Порядок) визначає способи реалізації процесу управління ризиками та відповідні заходи, що можуть вживатись митницями.

Для здійснення контролю за практичною реалізацією заходів, їх коригування та вдосконалення системи управління ризиками, митницями та їх структурними підрозділами в межах компетенції здійснюється аналіз результатів та коригування вжитих заходів з управління ризиками.

Таким чином, проект наказу передбачає більш прогресивні підходи до організації процесу митного контролю, що дозволить підвищити ефективність заходів митної служби України щодо мінімізації ризиків.

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття запропонованого акту дозволить досягнути визначених цілей, оскільки положення проекту акта:

-                    забезпечать встановлення єдиного порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України,

-                    базуються на загальноприйнятих світових стандартах щодо застосування методів управління ризиками при здійсненні митного контролю, з використанням інформаційних технологій.

 

Вплив зовнішніх факторів на дію акта не передбачається.

 

Оцінка можливості впровадження і виконання вимог акта

Вимоги акта можуть бути впроваджені і виконані органами державної фіскальної служби України, оскільки передбачають використання наявних у митницях ресурсів, інформаційно-програмного забезпечення та відповідають існуючим напрацюванням і напрямкам удосконалення діяльності митниць, які впроваджуються в роботу відповідно до міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митниці.

 

Можлива шкода у разі очікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

 

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта буде здійснюватись органами державної фіскальної служби України під час відстеження результативності дії даного нормативно-правового акта.

Відповідно до Порядку, аналіз результатів вжитих заходів здійснюється органами ДФС та їх структурними підрозділами в межах компетенції.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Встановлення єдиного порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в органах ДФС і приведення національного законодавства у відповідність до світових стандартів щодо застосування методів управління ризиками при здійсненні митного контролю, з використанням інформаційних технологій.

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Проект акту не містить положень щодо врегулювання дій суб’єктів господарювання.

Опосередковано дія акта може зачіпати інтереси суб’єктів господарювання та громадян, у разі здійснення ними зовнішньоекономічної діяльності та (або) переміщення ними через митний кордон України товарів і транспортних засобів.

Додаткові витрати суб’єктів господарювання не виникнуть.

 

Сфера інтересів громадян

Проект акта не містить положень щодо врегулювання дій громадян та опосередковано зачіпає інтереси громадян виключно за умови здійснення ними зовнішньоекономічної діяльності.

Додаткові витрати громадян відсутні.

 

 

7. Строк чинності регуляторного акта

Регуляторний акт приймається на невизначений строк і буде чинним протягом всього часу, доки він не втратить чинність.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

1. Розмір надходжень до державного і місцевих бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – додаткових надходжень до державного і місцевих бюджетів та державних цільових фондів не передбачається.

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – дія запропонованого акта поширюватиметься на структурні підрозділи органів ДФС, митниці.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – не передбачається збільшення розміру коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, проте прогнозується зменшення часу здійснення митного контролю та оформлення за рахунок застосування методів управління ризиками та зосередження контролю на переміщеннях, що представляють ризик, прискорюючи рух через кордон товарів
і транспортних засобів, за якими високого ступеню ризику не виявлено.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта високий.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», суб’єкти господарювання поінформовані з основних положень акта шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

 

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цим актом, шляхом аналізу статистичних даних про показники результативності регуляторного акта, а також  шляхом аналізу інформації, яка надходить від митних органів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності стосовно проблемних питань (пропозиції, зауваження тощо), які виникають під час застосування окремих форм контролю за результатами застосування системи управління ризиками.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

 

 

Заступник Міністра                                                                     О. МАКЕЄВА

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100