Головна сторінка Інтернет-ресурси 18 січня 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Січень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти нормативно-правових актів для обговорення  »  Проекти нормативно-правових актів для обговорення 2015 рікПроект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження змін до положень про територіальні органи Державної фінансової інспекції України та їх підрозділи"
19.05.2015 | 11:40 | версія для друку

 

ПРОЕКТ

 

 

 

                               

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

  НАКАЗ

 

______________                                    Київ                                     __________

 

 

                                                          

 

Про затвердження змін до положень

про територіальні органи Державної

фінансової  інспекції України

та їх підрозділи

 

 

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із вимогами законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Положення про державні фінансові інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 жовтня 2011 року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1212/19950;

Зміни до Положення про державні фінансові інспекції у районах, містах та міжрайонні, об’єднані в районах та містах державні фінансові інспекції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 жовтня 2011 року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1213/19951.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) спільно з Юридичним департаментом Державної фінансової інспекції України (Ониськів М. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України та Голову Державної фінансової інспекції України.

 

 

Міністр                                                                                                            Н. ЯРЕСЬКО

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

 _____________2015 року №_____

 

 

 

Зміни

 до Положення про державні фінансові інспекції в

 Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

 

1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«У складі Інспекцій утворюються як структурні підрозділи державні фінансові інспекції у районах, містах або міжрайонні, об’єднані в районах та містах державні фінансові інспекції (далі – підпорядковані фінансові інспекції).».

 

2. У пункті 2 слова «та законами України, актами та дорученнями Президента України» замінити словами «Бюджетним кодексом України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України».

 

3. У пункті 4:

1) у підпункті 4.1:

в абзаці другому слова «за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів» замінити словами «за дотриманням бюджетного законодавства»;

в абзаці четвертому  слова «за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи» замінити словами «за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні;»;

 

2) підпункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2 здійснює контроль за:

виконанням функцій з управління об'єктами державної власності;

цільовим та ефективним використанням коштів державного і місцевих бюджетів;

цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії;

достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових бюджетних показників;

відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової і бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;

станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів;

усуненням виявлених недоліків і порушень;»;

 

 

3) у підпункті 4.3:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«готує і подає до відповідних державних органів пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому;»;

в абзаці сьомому слово «, санкції» виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«передає правоохоронним органам матеріали ревізій, перевірок державних закупівель у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь;»;

4) підпункти 4.6, 4.7 виключити;

 У зв’язку з цим підпункти 4.8 – 4.11 вважати відповідно підпунктами    4.6 – 4.9.

 

4. У пункті 6:

1) слова «в установленому порядку» виключити;

2) підпункт  6.4 викласти в такій редакції:

«6.4 користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;»;

3) у підпункті 6.19 слова «згідно з методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України» замінити словами «в установленому законодавством порядку.».

 

5. У пункті 11:

1) у підпункті 11.9 слова «та на посади головних інспекторів» виключити;

2)  у підпункті 11.13 слова «та головних інспекторів в районах та містах» виключити.

6. Абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

«Фінансове забезпечення діяльності Інспекцій здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.».

 

7. У тексті Положення слова «та головних інспекторів» у всіх відмінках  виключити.

 

 

Директор Департаменту

державного бюджету                                                                В. П. Лозицький

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

 _____________2015 року №_____

 

 

 

 

Зміни

 до Положення про державні фінансові інспекції у районах, містах та міжрайонні, об’єднані в районах та містах державні фінансові інспекції

 

1. У пункті 2 слова «та законами України, актами та дорученнями Президента України» замінити словами «Бюджетним кодексом України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України».

 

2. У пункті 4:

1) у підпункті 4.1:

в абзаці другому слова «за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів» замінити словами «за дотриманням бюджетного законодавства»;

 в абзаці четвертому слова «за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи» замінити словами «за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні;»;

2) підпункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2 здійснює контроль за:

виконанням функцій з управління об'єктами державної власності;

цільовим та ефективним використанням коштів державного і місцевих бюджетів;

цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії;

достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових бюджетних показників;

відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової і бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;

станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів;

усуненням виявлених недоліків і порушень;»;

 

3) у підпункті 4.3:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«готує і подає до відповідних державних органів пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому;»;

в абзаці сьомому слово «, санкції» виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«передає правоохоронним органам матеріали ревізій, перевірок державних закупівель у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь;»;

 

3. У пункті 6:

1) слова «в установленому порядку» виключити;

2) підпункт 6.4 викласти в такій редакції:

«6.4 користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;»;

3) у підпункті 6.18 слова «згідно з методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України» замінити словами «в установленому законодавством порядку.».

 

4. Абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

«Фінансове забезпечення діяльності підрозділів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.».

 

 

 

Директор Департаменту

державного бюджету                                                                В. П. Лозицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100