Головна сторінка Інтернет-ресурси 28 лютого 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Лютий 2020
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікАналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства фінансів України "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України"
08.05.2015 | 16:22 | версія для друку

1. Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта

Одним із першочергових завдань органів державної влади у складних економічних та соціально-політичних умовах, що склалися в Україні, є суттєве скорочення адміністративного втручання у діяльність суб’єктів господарювання приватного сектору економіки та покращення умов ведення бізнесу.

Наказ Міністерства фінансів України від 6 квітня 1998 року № 84 «Про затвердження Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 листопада 2012 року № 1230) регламентує порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, збирання і здавання брухту та відходів із вмістом дорогоцінних металів та поширюється на всіх суб’єктів господарювання, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкування (крім музейних закладів), які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

При цьому окремі положення Інструкції дублюють загальні норми ведення оперативного та бухгалтерського обліку, порядку проведення інвентаризацій. Також Інструкція встановлює додаткові вимоги до застосування суб’єктами господарювання стандартів, до використання, витрачання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них, до заповнення форм первинних документів, занесення до встановлених форм квитанцій чи замовлень персональних даних споживачів (замовників). Наряду із зазначеним, згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення та статтею 22 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за  операціями з ними» до приватних власників застосовуються санкції за порушення вимог Інструкції. Зайве регулювання внутрішнього обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, як об’єктів права приватної власності, обмежує та дублює функції власників.

Для зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання Міністерством фінансів України розроблено проект наказу «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України», яким пропонується визнати такими, що втратили чинність такі накази Міністерства фінансів України:

від 06 квітня 1998 року № 84 «Про затвердження Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року за № 271/2711;

від 28 листопада 2012 року № 1230 «Про внесення змін до Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за N 2191/22503;

від 8 листопада 2013 року № 929 «Про внесення змін до Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2013 року за N 2033/24565.

2. Цілі нормативного регулювання

Основною метою прийняття запропонованого проекту наказу Міністерства фінансів України є:

- зменшення адміністративного втручання у діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;

- створення більш сприятливих умов ведення бізнесу у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

- організація суб’єктами господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, належного контролю за обліком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у процесі їх виробництва та використання.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Викладене вище не може бути вирішене за допомогою ринкових механізмів, а тому потребує державного регулювання шляхом прийняття відповідного розпорядчого акта Міністерства фінансів України.

Альтернативними способами регулювання порушеної проблеми можна визначити:

1. Визнання такою, що втратила чинність, Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та наказу Мінфіну про її затвердження.

2. Залишення діючої Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Зазначений спосіб неприйнятний, оскільки залишається неврегульованою проблема, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта.

Враховуючи викладене, єдиним способом досягти поставлених цілей є видання Мінфіном наказу «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України».

 
4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми
Проблеми, які обумовили необхідність розробки проекту наказу Міністерства фінансів України, вирішуються шляхом його прийняття. У разі визнання таким, що втратили чинність, наказу Мінфіну від 06 квітня 1998 року № 84 та наказів, якими вносилися зміни до вказаного наказу, зменшується адміністративне втручання органів державного нагляду (контролю) у діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, оскільки недотримання положень Інструкції є підставою для накладення штрафних санкцій на суб’єктів господарювання з боку контролюючих органів. 
Також спрощується порядок обліку та використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння шляхом відміни додаткових вимог до документів первинного обліку та розрахункових документів, щодо обов’язкового застосування нормативних документів (стандартів). 
Внаслідок видання наказу на нормативному рівні визначається, що суб’єкти господарювання здійснюють облік дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, на підставі внутрішніх інструкцій, що розробляються ними самостійно з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Міністерством фінансів України. З метою організації такої роботи суб’єктам господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, необхідно буде розробити та затвердити внутрішні інструкції про порядок обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію запропонованого проекту наказу Міністерства фінансів України не очікується.

У разі прийняття регуляторного акта спрощується порядок ведення господарської діяльності із дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та зменшується адміністративний вплив на суб’єктів господарювання, які працюють на ринку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів. Проект наказу не може привести до неочікуваних результатів, які унеможливлюють  позитивний ефект від його впровадження.

Прийняття проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

 

6. Очікуванні результати прийняття регуляторного акта

Видання проекту наказу Міністерства фінансів України сприятиме продовженню процесу дерегуляції у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Дерегуляція сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

Усунення існуючих у нормативно-правових актах колізій із чинним законодавством

Зменшення кількості заходів державного нагляду (контролю)

відсутні

Суб’єкти господарювання

Зменшення адміністративного втручання у діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням Зменшення кількості заходів державного нагляду (контролю)

Спрощення умов ведення бізнесу

відсутні

Населення

відсутні

відсутні

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта не передбачається.

Наказ Міністерства фінансів України Міністерства фінансів України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України» поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та державних установ, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

Виконання акта не потребує додаткових витрат коштів і часу суб'єктами господарювання.

Оприлюднення інформації про регуляторний акт передбачається через засоби масової інформації (офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України, друковані видання, мережа Інтернет).

 

9. Заходи для відстеження результативності акта
Базове відстеження результативності проекту наказу Міністерства фінансів України буде проведено після набрання ним чинності шляхом аналізу результатів опитувань суб’єктів господарювання щодо оцінки ними ступеня «легкості» ведення бізнесу у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, збору та аналізу пропозицій та зауважень суб’єктів господарювання.
Повторне відстеження планується здійснити не пізніше ніж через два роки після набуття чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.
Періодичне відстеження результативності наказу не здійснюється.
 
 

Заступник Міністра

фінансів України

                                                                                               

    О. МАКЕЄВА

 

«____» _____________ 2015 р.

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100