Головна сторінка Інтернет-ресурси 27 лютого 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Лютий 2020
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікПроект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції у сфері державного пробірного контролю"
30.04.2015 | 16:15 | версія для друку

Проект

 

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

 

А. ЯЦЕНЮК

 

«        »                                   2015 р.

 

 

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо дерегуляції у сфері державного пробірного контролю

 

 


Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122, із наступними змінами):

1) статтю 162-3 викласти у такій редакції:

"Стаття 1623. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

Ухилення від передбаченого законом першочергового пропонування афінованих дорогоцінних металів у стандартному вигляді, а також видобутого з надр або рекуперованого дорогоцінного каміння в розсортованому вигляді при продажу суб’єктами їх видобування і виробництва, скуплених, не викуплених                       з-під застави ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, брухту дорогоцінних металів, а також дорогоцінного каміння першого порядку Національному банку України та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики,

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) у статті 189-1:

у назві слова "видобутку, виробництва, використання та реалізації" слова             ", використання" виключити;  

частину другу викласти в такій редакції:

"Роздрібна або оптова торгівля на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів,  які не мають відбитка державного пробірного  клейма  або  мають  відбиток  підробленого  державного пробірного клейма, –

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.";

3) у статті 221 слова та цифри "частиною першою статті 189-1" слова "частиною першою статті" виключити;

4) статтю 244-1 виключити;

5) у пункті 1 частини першої статті 255:

абзац одинадцятий "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів (статті 42-2, 156, 164-6, 164-7)" після цифр "164-7" доповнити словами та цифрами ", частина друга статті 189-1";

в абзаці двадцять шостому "органів державної податкової служби                  (статті  51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1 - 163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2)" цифри "162-1, 162-2" замінити цифрами "162-1 - 162-3", після              цифр "177-2" доповнити словами та цифрами ", частина друга статті 189-1".

2. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34,           із наступними змінами):

1) у статті 1:

абзац другий пункту 9 виключити;

пункти 11 та 14 виключити;

абзаци другий та третій пункту 21 виключити;

пункти 22 – 24 викласти в такій редакції:

"22) державне пробірне клеймо – знак установленого єдиного зразка, що засвідчує цінність виробів із дорогоцінних металів;

23) клеймування – пробірно-технологічна операція нанесення відбитку державного пробірного клейма на ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів;

24) іменник - спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, взятий на облік державним підприємством пробірного контролю у встановленому законодавством порядку;";

пункти 25 та 26 виключити;

пункт 27 викласти в такій редакції:

"27) пробірний контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – експертно-технологічна операція з перевірки відповідності виробів вимогам чинних нормативно-правових актів у частині вмісту основного дорогоцінного металу у сплаві (сплавах), з якого (яких) виготовлено вироби, наявності на виробах, поданих до державних підприємств пробірного контролю, відбитка (відбитків) державного пробірного клейма, міжнародного або іноземного клейма погодженого зразка, іменника та їхньої відповідності встановленим вимогам і правилам, а також відповідності вставки (вставок) із дорогоцінного каміння та дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння найменуванню та ваготехнічним характеристикам, зазначеним на товарному ярлику;";

2) у статті 3:

у частині першій:

абзац третій виключити;

в абзаці п’ятому слова "та оперативного резерву золота" виключити;

3)  у статті 4:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Усі суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, що займаються операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, ювелірними виробами з них, виробами та матеріалами, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, проводять їх облік у порядку, встановленому законодавством, і подають звітність.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, має право встановлювати особливості обліку афінованих дорогоцінних металів, скуплених, не викуплених з-під застави ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, брухту і відходів дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння першого порядку та звітності про операції з ними.";

частини третю та п’яту виключити;

в абзаці другому частини четвертої слова "реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю" замінити словами "забезпечує формування державної фінансової політики";

4) у статті 5:

у частині першій:

 в абзаці першому слова "цінності Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" виключити;

в абзаці другому слова "реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю" замінити словами "забезпечує формування державної фінансової політики";

частину другу виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Положення про порядок формування та зберігання Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, а також про його місцезнаходження затверджується Кабінетом Міністрів України.";

5) у частині третій статті 6 слова "Державним комітетом України по геології і використанню надр" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

6) у частині другій статті 9 слова "реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю" замінити словами "забезпечує формування державної фінансової політики";

7)  статтю 11 виключити;

8) у статті 12:

у частині першій друге речення виключити;

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Переробка відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюється у порядку, встановленому законодавством.";

9)  у статті 13:

у частині другій слова "в органах, які здійснюють державний пробірний контроль" замінити словами "на державних підприємствах пробірного контролю";

у частині третій слова "пробірним клеймом" замінити словами "державним пробірним клеймом";

10) абзац п’ятий частини першої статті 14 після слів "Національному банку України" доповнити словами "дорогоцінних та";

11) статтю 15 викласти у такій редакції:

"Стаття 15. Пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них

1.      В Україні для ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів встановлюються такі проби:

платина     
 
- 900 (дев'ятисота)                   
- 950 (дев'ятсот п'ятдесята) 
 
золото
- 375 (триста сімдесят п'ята)
- 500 (п'ятисота)
- 585 (п'ятсот вісімдесят п'ята)
- 750 (сімсот п'ятдесята)
- 958 (дев'ятсот п'ятдесят восьма)
- 999 (дев'ятсот дев'яносто дев'ята)
 
срібло
- 800 (восьмисота)

- 830 (вісімсот тридцята)

- 875 (вісімсот сімдесят п'ята)

- 925 (дев'ятсот двадцять п'ята)

- 960 (дев'ятсот шістдесята)

 
паладій
- 500 (п'ятисота)
- 850 (вісімсот п'ятдесята)
 
Залишаються в обігу і реалізуються ювелірні та побутові вироби із золота 333 (триста тридцять третьої) і 583 (п'ятсот вісімдесят третьої) проб та срібла                750 (сімсот п'ятдесятої) проби з відбитком державного пробірного клейма. 

Ювелірні та побутові вироби із дорогоцінних металів, що виготовлені в Україні або ввезені на територію України з метою їх реалізації, повинні відповідати пробі, визначеній абзацом першим цієї частини.

2. Пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, провадиться державними підприємствами пробірного контролю, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

 

3. Державні підприємства пробірного контролю у порядку, встановленому нормативно-правовими актами, проводять:

обов'язкове клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з дорогоцінних металів суб'єктами господарювання в Україні, що відповідають встановленій пробі;

 обов'язкове клеймування всіх ввезених на територію України юридичними та фізичними особами ювелірних та побутових виробів, виготовлених з дорогоцінних металів, з метою їх реалізації (крім ввезених для власних потреб); клеймування проводиться за наявності митної декларації та документа про сплату ввізного мита, що відповідають встановленій пробі;

клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з дорогоцінних металів, за заявками юридичних та фізичних осіб, що відповідають встановленій пробі;

випробування, контрольні та арбітражні аналізи матеріалів, що містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових виробів, що містять дорогоцінні метали, за заявками суб'єктів господарювання, фізичних осіб та зверненнями правоохоронних органів;

експертизи дорогоцінних металів, виробів з них, вставок дорогоцінного каміння, музейних предметів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відбитків пробірних клейм та оцінку дорогоцінних металів, виробів з них, вставок дорогоцінного каміння.

4.      Тарифи на послуги державних підприємств пробірного контролю встановлюються ними за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, у встановленому ним порядку.

Тарифи підлягають публікації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

5.    Не підлягають обов'язковому клеймуванню напівфабрикати і зливки з дорогоцінних металів; вироби з дорогоцінних металів, які мають історичну або археологічну цінність, а також ордени, медалі і монети; дрібна насічка (інкрустація) золотом і сріблом на зброї, предметах побуту, релігійного культу тощо; сухозлітка жовта і сухозлітка срібна; прилади, лабораторний посуд та інші вироби, що виготовляються з дорогоцінних металів і призначені для наукових, виробничих, медичних та інших цілей.

6. Державний гемологічний центр України відповідно до законодавства проводить незалежну експертизу та контроль за якістю сировини і виробів з дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також виробів з ними, експертну оцінку дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, зарахованого до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, надає методологічну допомогу геологорозвідувальним, видобувним і переробним підприємствам для підвищення якості робіт та методичного їх забезпечення, проводить гемологічні дослідження сировини, а також виконує інші роботи за розпорядженнями уповноважених органів, пов'язані з незалежною експертизою дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

7. Державний гемологічний центр України належить до сфери управління уповноваженого Кабінетом Міністрів України центрального органу виконавчої влади і діє на підставі затвердженого ним Положення.";

12) доповнити статтею 151 такого змісту:

"Стаття 151. Іменники виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів

1.    Суб’єкти господарювання, які виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів (виготовлювачі), можуть мати іменник (іменники), відбиток якого проставляється виготовлювачем або, за його дорученням, державним підприємством пробірного контролю на виготовлених цим суб’єктом господарювання виробах.

Відбиток іменника на виробі має бути рельєфним та чітким (недеформованим), з відтворенням форми та всіх інформаційних знаків, дозволяти його ідентифікацію та зберігати свій вигляд протягом тривалого часу.

2. Відбиток іменника (іменників) виготовлювача може мати вигляд зареєстрованого відповідно до законодавства знака для товарів і послуг, право на використання якого належить такому виготовлювачу.

3. Виготовлювачу, який не має права на використання зареєстрованого відповідно до законодавства знака для товарів і послуг, іменник присвоюється державним підприємством пробірного контролю у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на підставі його заяви.

Іменники, що присвоюються виготовлювачам державними підприємствами пробірного контролю, за формою, системою позначення, індивідуальними знаками (шифром) виготовлювача повинні відповідати вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Плата за присвоєння іменника не стягується.

4. Облік відбитків іменників виготовлювачів ювелірних та побутових виробів, ведення Реєстру відбитків іменників виготовлювачів та внесення змін до нього здійснюється державними підприємствами пробірного контролю у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Відомості Реєстру відбитків іменників виготовлювачів є у відкритому доступі та публікуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

5. Запис про постановку на облік іменника в Реєстрі відбитків іменників виготовлювачів є чинним протягом 10 років з дня внесення відповідної інформації до Реєстру.";

13) у статті 16:

 у назві статті та абзаці другому слово "видобутку," виключити;

абзац другий доповнити словами  ", у сфері пробірного контролю за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;";

абзаци третій і п’ятий виключити;

 доповнити новими абзацами такого змісту:

"формує та поповнює Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;

забезпечує організацію розробки нормативних документів (стандартів, технічних умов, положень тощо) та технічних регламентів, які встановлюють вимоги до якості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять;

здійснює управління визначеними Кабінетом Міністрів України державними підприємствами пробірного контролю;

погоджує тарифи на послуги державних підприємств пробірного контролю у встановленому ним порядку;

забезпечує ведення Реєстру відбитків іменників виготовлювачів ювелірних та побутових виробів;

забезпечує розроблення технічної документації на державні пробірні клейма, затверджує опис та форму державного пробірного клейма, розробляє порядок та здійснює контроль за виготовленням, використанням та списанням зазначених клейм;

здійснює інші функції у межах повноважень, визначених законодавством України.";

14) статтю 161 виключити;

15) у статті 17:

слова "реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю" замінити словами "реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";

16) у статті 18:

в абзаці першому частини першої слово "Державний" виключити;

у частині другій:

в абзаці третьому слово "державний" виключити;

абзаци четвертий та п’ятий виключити;

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Державний контроль за операціями з алмазами відповідно до вимог Сертифікаційної схеми Кімберлійського процесу здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Особливості порядку ввезення на митну територію України та вивезення з митної території України алмазів встановлюються Кабінетом Міністрів України.";

17) у статті 19:

у частині першій:

в абзаці третьому слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, або державних установ пробірного контролю" замінити словами "державних підприємств пробірного контролю";

абзац четвертий виключити;

18) у статті 22 частини другу, третю, четверту та п’яту виключити.

 

 

II. Прикінцеві положення

 

1.   Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Іменники виготовлювачів ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, є дійсними до 1 січня 2016 року.

 

3.  Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

 

 
Голова Верховної Ради 
            України 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100