Головна сторінка Інтернет-ресурси 19 січня 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Січень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікАналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, Порядку заповнення митної декларації М-16"
28.04.2015 | 11:23 | версія для друку

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

Розробка та прийняття наказу «Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, Порядку заповнення митної декларації М-16» пов’язані з необхідністю приведення цих Порядків у відповідність до вимог частини п’ятої статті 233, статей 237, 257 і 264 Митного кодексу України від 13.03.2012  4495-VІ, а також у зв’язку зі змінами у складі центральних органів виконавчої влади відповідно до Закону України від 04.07.2013
 405-VII «Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», у результаті яких до компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової та митної політики, віднесено встановлення порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються або пересилаються через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

 

Ціллю проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, Порядку заповнення митної декларації М-16» є:

- визначення механізму здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, та приведення його у відповідність до вимог статті 237 Митного кодексу України;

- впровадження єдиного підходу при здійсненні митних процедур відносно товарів у міжнародних експрес-відправленнях;

- встановлення порядку заповнення митної декларації форми М-16, а також порядку виконання митних формальностей при декларуванні товарів із застосуванням митної декларації М-16 відповідно до статей 257, 264 Митного кодексу України.

 

3. Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причина відмови від альтеративних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Залишення діючого нормативно-правового регулювання

Спосіб оцінюється як неприйнятний

Альтернативних способів досягнення зазначених цілей не існує.

На даний час відсутній нормативно-правовий акт, яким були б визначені порядок та умови здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях.

Наказ Державної митної служби України від 03.09.2007 № 728 «Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України» потребує приведення до положень Митного кодексу України та має бути визнаний таким, що втратив чинність зв’язку зі змінами у складі центральних органів виконавчої влади, що відбулись у ході проведення в Україні адміністративної реформи.

Обраний спосіб – розробка регуляторного акта

Спосіб оцінюється як необхідний

Проектом наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, Порядку заповнення митної декларації М-16» забезпечується виконання вимог статей 233, 237, 257 і 264 Митного кодексу України щодо товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних експрес-відправленнях.

Прийняття нового наказу є єдиним способом реалізації повною мірою положень вищезазначених статей Митного кодексу України.

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

 

Для вирішення проблеми пропонується прийняти проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, Порядку заповнення митної декларації М-16» та визнати таким, що втратив чинність, аналогічного наказу Державної митної служби України.

 

5. Можливість досягнення поставлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Дія регуляторного акта поширюватиметься на посадових осіб Державної фіскальної служби України, митниць ДФС, експрес-перевізників, які здійснюють перевезення товарів у міжнародних експрес-відправленнях на умовах Митного кодексу України.

 

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта

Зовнішні фактори (прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, політична нестабільність та технологічні чинники) на дію акта не впливатимуть.

 

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта

Вимоги, встановлені регуляторним актом, є чіткими та зрозумілими для їх виконання. Реалізація проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, Порядку заповнення митної декларації М-16» не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

 

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта

Контроль та нагляд за додержанням вимог акта здійснюватиметься постійно, під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях.

 

 

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

 

Ідеєю запровадження акта є визначення та впровадження в роботу митниць єдиних Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, Порядку заповнення митної декларації М-16, направлених на забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи, приведення їх у відповідність до нормативно-правових актів вищого рівня. Реалізація акта не впливатиме на соціально-економічну ситуацію в країні або в регіонах.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Визначення порядку здійснення митних процедур щодо товарів, що переміщуються (пересилаються) в міжнародних експрес-відправленнях, приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів вищого рівня

Не передбачається

Інтереси суб’єкта господарської діяльності (експрес-перевізник)

Регламентація порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях на адреси фізичних і юридичних осіб, стимулювання збільшення потоків таких відправлень

Не передбачається

Інтереси громадян

Визначення єдиної процедури здійснення митного оформлення предметів у міжнародних експрес-відправленнях, що пересилаються громадянами чи надходять на адреси громадян

Не передбачаються

 

За результатом здійсненого аналізу вигод та витрат від впровадження зазначеного регуляторного акта передбачається загальний позитивний ефект.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

 

Оскільки регламентацію процедур, визначених проектом наказу Міністерства фінансів України, обумовлено нормативно-правовим актом вищої юридичної сили, термін дії цього регуляторного акта є необмеженим.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

 

Реалізація регуляторного акта не впливатиме на соціально-економічну ситуацію в країні та регіонах безпосередньо, а лише опосередковано, оскільки:

не передбачається зростання суми митних платежів, що справляються при здійсненні митного оформлення товарів, переміщуваних через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях. У зв’язку з цим розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, не зміниться;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб середній, так як проект регуляторного акта буде розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі Міністерства фінансів України.

У зв’язку з цим, прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть виражені також у зменшенні кількості звернень суб’єктів господарювання до органів Державної фіскальної служби України.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності цим проектом шляхом аналізу статистичних даних.

 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з даними базового відстеження регуляторного акта.

 

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватись раз на три роки починаючи з дня заходів повторного відстеження.

 

У разі виявлення неврегульованих або проблемних питань, за результатами опрацювання пропозицій і зауважень експрес-перевізників, митниць та інших зацікавлених суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, вони будуть вирішені шляхом внесення відповідних змін до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку та умов здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, Порядку заповнення митної декларації М-16».

 

 

Заступник Міністра фінансів                                                                      О. Макеєва

 

«___» _______ 2015 р.                                                              

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100