Головна сторінка Інтернет-ресурси 28 лютого 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Лютий 2020
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікПроект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами"
27.04.2015 | 15:40 | версія для друку

 

   Про затвердження Порядку обліку осіб,

   які здійснюють операції з товарами

 

Відповідно до статті 455 Митного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

 

   НАКАЗУЮ:

 

 

 

1. Затвердити Порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 634 «Про встановлення порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за № 1381/21693.

 

3. Установити, що:

особи, які до набрання чинності цим наказом були взяті на облік як особи, які здійснюють операції з товарами, продовжують обліковуватись як особи, які здійснюють операції з товарами, і не підлягають повторній постановці на такий облік;

дійсні на дату набрання чинності цим наказом картки обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, застосовуються як витяги із реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, до внесення змін до такого реєстру щодо відомостей, які зазначені у картці обліку осіб чи отримання витягу із реєстру.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та заступника Голови Державної фіскальної служби України, що забезпечує виконання завдань Державної фіскальної служби України з реалізації державної політики у сфері державної митної справи.

  Міністр                                                                                                                                 Н. ЯРЕСЬКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
______________2015 року №_________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

обліку осіб, які здійснюють операції з товарами

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок відповідно до статті 455 Митного кодексу України (далі – Кодекс) визначає вимоги щодо процедур обліку Державною фіскальною службою України (далі – ДФС) та митницями ДФС осіб, які здійснюють операції з товарами, а саме:

взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами;

присвоєння облікових номерів особам, які здійснюють операції з товарами;

внесення змін до облікових даних осіб, які здійснюють операції з товарами;

зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами;

встановлення форм заяв та документів з питань обліку осіб, які здійснюють операції з товарами.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі, Податковому кодексі України та інших законах України з питань оподаткування.

3. Облік осіб, які здійснюють операції з товарами, ведеться автоматизовано в реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами (далі – Реєстр).

Реєстр ведеться централізовано ДФС у складі Єдиної автоматизованої інформаційної системи органів ДФС (далі – ЄАІС), створеної відповідно до Кодексу, а також у результаті взаємодії Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб (далі – Єдиний банк даних юридичних осіб), Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) та Реєстру самозайнятих осіб, інших інформаційних систем ДФС, створених відповідно до законодавства.

4. Процедури обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, ведуться в підрозділах митниць, на які відповідно до затвердженої структури та функціональних повноважень покладено ведення такого обліку (далі – відповідні підрозділи митниць).

Процедури обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, що проводяться автоматично засобами ЄАІС, проводяться відповідним підрозділом ДФС, на який відповідно до затвердженої структури та функціональних повноважень покладено ведення та супроводження ЄАІС.

5. Обмін інформацією щодо взяття на облік (внесення змін до облікових номерів) осіб, які здійснюють операції з товарами, в електронному вигляді між ДФС та особами, які здійснюють операції з товарами, проводиться шляхом обміну електронними документами.

6. ДФС при використанні електронного цифрового підпису (далі –ЕЦП) дотримується вимог Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452.

7. Обробка даних щодо осіб, які здійснюють операції з товарами, здійснюється із дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”.

 

ІІ. Порядок взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами

1. Взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, проводиться одноразово у відповідному підрозділі будь-якої митниці:

1) за зверненням таких осіб, у тому числі засобами електронного зв’язку, до відповідних підрозділів митниць;

2) при першому здійсненні такими особами операцій з товарами, контроль за якими відповідно до Кодексу та інших актів законодавства України покладено на митниці.

2. Особа, яка здійснює операції з товарами (або її представник), для взяття на облік подає заяву про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами, за формою № 1-ЗЕД, наведеною в додатку 1 до цього Порядку (далі – заява);

Заява подається в паперовому вигляді безпосередньо до відповідного підрозділу митниці або засобами електронної пошти мережі Інтернет (далі – засоби телекомунікаційного зв'язку) на адресу Інформаційного порталу ДФС, з використанням надійних засобів ЕЦП з посиленими сертифікатами відкритих ключів.

Заяви, подані засобами телекомунікаційного зв’язку, опрацьовуються автоматично засобами ЄАІС.

За бажанням особи, яка здійснює операції з товарами, разом із заявою в паперовому вигляді особа може подати її електронну копію без застосування ЕЦП.

3. Згідно із даними, зазначеними у заяві, відповідний підрозділ митниці формує запит для отримання в електронному вигляді відомостей про особу з Єдиного банку даних юридичних осіб та/або ДРФО, у тому числі відомостей, що надійшли до цих баз даних із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

4. У разі подання заяви засобами телекомунікаційного зв’язку перевірка ЕЦП та перевірка відповідності даних, зазначених у заяві, відомостям з Єдиного банку даних юридичних осіб та/або ДРФО здійснюється засобами програмного забезпечення ЄАІС.

5. Заява повертається на доопрацювання відповідним підрозділом митниці або ДФС без включення даних про особу до Реєстру у таких випадках:

заява подана або заповнена з порушенням вимог, встановлених пунктом 2 цього розділу;

відомості, зазначені у заяві, не відповідають даним ДРФО та/або  відомостям із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Єдиного банку даних юридичних осіб (для осіб, відомості про яких не включаються до названого Єдиного державного реєстру);

особа, яка здійснює операції з товарами, перебуває в процесі припинення, за даними Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб;

заява про взяття на облік подана особою, яка вже перебуває на обліку, або заява про внесення змін – особою, яка не перебуває на обліку чи не ідентифікується;

подана заява, що відкликає право представляти інтереси  уповноваженої особи, яка не включена до реєстру або не ідентифікується.

Повернення заяви на доопрацювання не обмежує можливості повторного звернення особи, яка здійснює операції з товарами, з метою взяття на облік згідно з цим Порядком.

6. У разі відсутності підстав для повернення заяви на доопрацювання відповідний підрозділ митниці у день приймання заяви вносить до Реєстру дані про особу із заяви, а також дані отримані у взаємодії з Єдиним банком даних юридичних осіб та/або ДРФО. Дані про особу, яка подала заяву засобами телекомунікаційного зв’язку, вносяться до Реєстру автоматично.

Взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, здійснюється не пізніше наступного робочого дня після прийняття заяви шляхом присвоєння таким особам облікового номера. Дата формування номера є датою взяття на облік.

7. За результатами розгляду кожної прийнятої заяви не пізніше наступного робочого дня після її прийняття відповідний підрозділ митниці або ДФС інформує особу про:

взяття особи на облік та повідомляє її обліковий номер шляхом видачі або направлення поштою витягу із Реєстру. У разі подання заяви про взяття на облік засобами телекомунікаційного зв’язку витяг із Реєстру направляється засобами електронного зв’язку;

повернення заяви на доопрацювання із обов’язковим зазначенням причин, визначених пунктом 5 цього розділу.

 

ІІІ. Порядок формування та використання облікового номера

1. Обліковий номер, що присвоюється при взятті на облік особі, яка здійснює операції з товарами, формується автоматизовано за такою структурою:

U

  A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

  2

 

3

 

 

 2. У структурі облікового номера елемент 1 містить літерний код країни (для України – „UA”).

3. У полі елемента 2 структури облікового номера зазначається:

1) цифра „0” – для фізичних осіб – підприємців, крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта;

2) цифра „1” – для юридичних осіб;

3) цифра „2” – для уповноважених учасників договорів про спільну діяльність;

4) цифра „3” – для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій, у тому числі постійних представництв нерезидентів;

5) цифра „4” – для фізичних осіб – підприємців, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта;

6) цифра „5” – для дипломатичних місій;

7) цифра „6” – для інвесторів (операторів) угод про розподіл продукції;

8) цифра „7” – для виконавців (нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

9) цифра „8” – для інших осіб.

4. У полі елемента 3 структури облікового номера зазначається:

1) реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб – підприємців, крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта;

2) цифри „00” та 8-значний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України – для юридичних осіб та відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій;

3) цифра „0” та 9-значний реєстраційний (обліковий) номер платника податків, наданий контролюючим органом при взятті на облік особи як платника податків;

4) порядковий номер, що генерується автоматизованою системою ЄАІС:

для фізичних осіб – підприємців, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта;

для дипломатичних місій та виконавців (нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, які не перебувають на обліку в контролюючих органах як платники податків.

5. Обліковий номер особи є дійсним на всій митній території України. Такий самий обліковий номер не може бути присвоєно іншій особі.

6. Анульований обліковий номер особи, яка здійснює операції з товарами, не може бути присвоєно іншій особі, яка здійснює операції з товарами.

IV. Порядок внесення змін до облікових даних  осіб, які здійснюють операції з товарами

1. У разі виникнення змін у даних про особу, яка здійснює операції з товарами, така особа (або її представник) звертається до відповідного підрозділу будь-якої митниці із заявою безпосередньо або засобами телекомунікаційного зв’язку.

Заява подається, приймається та опрацьовується у такому самому порядку, як і при взятті на облік особи, яка здійснює операції з товарами.

У разі подання заяви в паперовому вигляді особа подає електронну копію такої заяви без застосування ЕЦП.

2. Зміни у Реєстрі щодо інших даних особи, яка здійснює операції з товарами, вносяться на основі даних із Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб, отриманих у результаті взаємодії інформаційних систем, або на підставі заяви особи, поданої добровільно.

3. На основі даних Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб до Реєстру вносяться відмітки про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців записів про:

відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

прийняття рішення про припинення юридичної особи;

порушення провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури стосовно особи, яка здійснює операції з товарами;

державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

4. У разі наявності змін у даних про особу, яка здійснює операції з товарами, обліковий номер особи не змінюється, крім випадків зміни коду за ЄДРПОУ чи для фізичних осіб – підприємців  – реєстраційного номера облікової картки платника податків.

5. У разі подання особою, яка здійснює операції з товарами, заяви про зміну коду за ЄДРПОУ чи для фізичних осіб – підприємців  – реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідний підрозділ митниці вносить такі зміни до Реєстру та у день внесення таких змін інформує особу про зміну облікового номера шляхом видачі або направлення поштою витягу із Реєстру.

 

V. Порядок зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами

1. Зняття з обліку особи, яка здійснює операції з товарами, проводиться відповідним підрозділом митниці за місцезнаходженням (місцем проживання) особи шляхом внесення відповідного запису до Реєстру та анулювання облікового номера особи, яка здійснює операції з товарами.

2. Зняття з обліку особи, яка здійснює операції з товарами, здійснюється із одночасним анулюванням облікового номера у таких випадках:

1) прийняття особою рішення про припинення діяльності, пов’язаної із здійсненням операцій з товарами;

2) державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи державної реєстрації припинення юридичної особи;

3) прийняття рішення про припинення юридичної особи чи іншої особи, яка здійснює операції з товарами.

3. У випадку, визначеному підпунктом 1 пункту 2 цього розділу, зняття з обліку здійснюється за зверненням особи.

У випадку, передбаченому підпунктами 2, 3 пункту 2 цього розділу, зняття з обліку здійснюється за зверненням особи або за рішенням митниці за місцезнаходженням (місцем проживання) особи.

4. Рішення про зняття з обліку та анулювання облікового номера особи, яка здійснює операції з товарами, приймає керівник (заступник керівника) митниці за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, за умови завершення всіх митних процедур, пов’язаних з такою особою.

Якщо стосовно особи, яка здійснює операції з товарами, прийнято рішення про припинення,  але такою особою не завершені митні процедури або у неї наявний податковий борг у результаті здійснення операцій з товарами, митниця за місцезнаходженням (місцем проживання) особи інформує в триденний термін про це контролюючий орган за основним місцем обліку особи як платника податків для врахування при  проведенні заходів, пов’язаних із припиненням платника податків, у тому числі направленні передбачених законодавством повідомлень державному реєстратору.

5. Про зняття з обліку та анулювання облікового номера особи, яка здійснює операції з товарами, вноситься запис до Реєстру із зазначенням причини анулювання.

6. Про факт зняття з обліку та анулювання облікового номера особи, яка здійснює операції з товарами, відповідний підрозділ митниці письмово або засобами електронного зв’язку інформує таку особу або її правонаступників у триденний строк.

7. Документи, які були підставою для взяття на облік у митниці, та документи, на підставі яких здійснювалось зняття з обліку особи, яка здійснює операції з товарами, зберігаються протягом трьох років з дати зняття з обліку особи, окремо від документів осіб, які перебувають на обліку в митницях.

 

VI. Порядок надання витягів та оприлюднення відомостей з Реєстру

1. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, осіб, які здійснюють операції з товарами, інформацією ДФС щоденно оприлюднює на власному офіційному веб-порталі:

дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові особи, яка здійснює операції з товарами, дати взяття на облік, облікового номера особи;

інформацію про осіб, які зняті з обліку в митницях, із зазначенням дати зняття з обліку та анулювання облікового номера.

2. За запитом особи, яка здійснює операції з товарами, відповідний підрозділ митниці надає безоплатно та безумовно протягом доби витяг з Реєстру. Запит подається особою до відповідного підрозділу будь-якої митниці у довільній формі та обов'язково має бути підписаний цією особою із зазначенням дати.

У такому самому порядку надається витяг за запитом розпорядника майна, ліквідатора або голови комісії з припинення особи, яка здійснює операції з товарами.

Витяг дійсний до внесення змін до Реєстру щодо відомостей, які зазначені у цьому витягу.

3. Без звернення особи, яка здійснює операції з товарами, відповідний підрозділ митниці видає або направляє особі витяг у разі взяття на облік або зміни облікового номера згідно з цим Порядком. У разі подання особою заяви про взяття на облік (внесення змін до облікового номера особи) засобами телекомунікаційного зв’язку, витяг направляється засобами електронного зв’язку.

4. Витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, за формою   № 2-ЗЕД, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, формується за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з Реєстру, які є актуальними на дату формування витягу.

У формі витягу зазначаються:

найменування або прізвище, ім'я та по батькові особи;

обліковий номер особи, яка здійснює операції з товарами;

дата взяття на облік особи;

дата внесення останніх змін;

найменування митниці, яка видала витяг.

У разі зняття з обліку особи у витягу зазначаються дата та причина зняття з обліку особи.

Витяг підписується посадовою особою відповідного підрозділу митниці та скріплюється її особистою номерною печаткою. У разі формування витягу засобами ЄАІС застосовується ЕЦП Інформаційного порталу ДФС.

5. За бажанням особи, яка здійснює операції з товарами, витяг може бути направлений відповідним підрозділом митниці на електронну адресу особи.

 

 

Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку                                                          М. О. Чмерук

 

 

 

 

 

 

dod_1 ред.doc
dod_2 ред .doc
Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100