Головна сторінка Інтернет-ресурси 28 лютого 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Лютий 2020
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікАналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами"
27.04.2015 | 15:35 | версія для друку

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Статтею 455 Митного кодексу України визначено, що централізований облік осіб, які здійснюють операції з товарами, веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

На сьогодні є чинним наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 634 «Про встановлення Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.08.2012 за № 1381/21693 (далі – Порядок), нормами якого передбачено, що, для взяття на облік, особа, яка здійснює операції з товарами, подає до митниці відповідний перелік документів, у тому числі довідку, що підтверджує взяття її на облік як платника податків в контролюючому органі, а також відомості про реєстрацію його як платника податку на додану вартість (за наявності). У зв’язку зі змінами, внесеними до Податкового кодексу України, якими скасовано довідки (свідоцтва), що видавалися платникам податків контролюючими органами, необхідно наказом Міністерства фінансів України затвердити Порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, яким визначатимуться процедури та вимоги щодо обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, присвоєння облікових номерів, форми відповідних документів тощо. Наказ Мінфіну від 30.05.2012 № 634 «Про встановлення порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.08.2012 за №1381/21693, має бути визнано таким, що втрачає чинність.

 

2. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами» (далі – Проект) є забезпечення реалізації норм Митного та Податкового кодексів України та удосконалення чинного Порядку.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

1. Збереження чинного нормативно-правового регулювання

Спосіб оцінюється як не ефективний.

Відсутність змін щодо порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами не відповідає нормам Податкового кодексу.

2. Обраний спосіб

Спосіб оцінюється як такий, що повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Досягається мета відповідності Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами нормам Податкового кодексу України.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами».

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта.

На дію акта не впливатимуть зовнішні фактори (політичні, економічні, технічні, тощо).

Позитивні обставини впливу на виконання вимог проекту регуляторного акта полягають у впорядкуванні нормативно-правової бази, встановленні об’єктивної та оптимальної процедури взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами.

Негативні фактори впливу, пов’язані із прийняттям проекту регуляторного акта, відсутні, через що немає необхідності у запровадженні механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання певних наслідків дії акта.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

Акт є простим для виконання і не потребує додаткових матеріальних витрат з державного бюджету.

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта.

Державний контроль здійснюється постійно під час здійснення митного оформлення товарів.

6. Очікувані результати від прийняття акта

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових видатків з державного бюджету не передбачається

Впорядкування нормативно-правової бази з питань державної митної справи. На нормативному рівні визначається порядок:

взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами за першим зверненням до будь-якого відповідного підрозділу митниці;

присвоєння облікових номерів особам, які здійснюють операції з товарами;

внесення змін до облікових даних осіб, які здійснюють операції з товарами;

зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами;

анулювання облікового номера осіб, які здійснюють операції з товарами.

Крім того, нормативно-правовим актом передбачена відміна деяких документів, що подаються для взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, і відповідно, часу на їх прийняття, розгляд та обробку.

Забезпечення актуальності даних про осіб, які здійснюють операції з товарами, на основі взаємодії з інформаційними системами ДФС.

Громадяни

Немає

Норми регуляторного акта стосуються фізичних осіб -підприємців та відповідають сфері інтересів суб'єктів господарювання

Суб’єкти підприєм-ницької діяльності

Витрат пов’язаних із прийняттям акта не передбачається

Узгодження інтересів бізнесу та держави, визначення процедур обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, що відповідають нормам Податкового та Митного кодексів України.

Відсутність документів, що подаються для взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами.

Визначення єдиних підходів та механізмів взаємовідносин осіб, які здійснюють операції з товарами з митницями:

розширення переліку митниць, до яких може звернутися особа для взяття на облік або для внесення змін;

можливість подання документів для взяття на облік засобами телекомунікаційного зв’язку;

можливість отримати інформацію про присвоєння/анулювання облікового номера особи, яка здійснює операції з товарами на офіційному веб-порталі  ДФС;

надання за запитом особи витягу з Реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами;

надання права особі, яка здійснює операції з товарами, отримати відомості про присвоєння облікового номера на електронну адресу особи;

можливість постановки на облік особи до моменту митного оформлення, наслідком чого є скорочення часу митного оформлення та отримання послуг у сфері митної справи;

централізоване ведення Реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, недопущення подвійного обліку;

зменшення витрат часових, людських та матеріальних ресурсів суб’єктів господарювання при підготовці та поданні документів для взяття на облік або внесення змін до даних за рахунок відміни переліку документів, можливості вибору найбільш наближеної митниці, подання документів засобами телекомунікаційного зв’язку.

 

 

Таким чином із прийняттям акта очікується загальний позитивний ефект.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Строк дії регуляторного акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Для визначення результативності акта обрано такі показники:

1) кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта. Дія акта поширюватиметься на усіх суб’єктів господарювання, що переміщують товари через митний кордон України, та які  підлягають державним видам контролю;

2) рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо положень регуляторного акта. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – середній: проект регуляторного акта розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Міністерства фінансів України, прийнятий наказ підлягає офіційному опублікуванню;

3) час і кошти, що використовуються суб’єктами господарювання у зв’язку із прийняттям акта. Час і додаткові кошти суб’єктами господарювання у зв’язку з прийняттям акта не витрачатимуться;

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності цього акта буде здійснюватись у відповідності до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Заступник Міністра

О. МАКЕЄВА

 

 

 

 

"_____" ________________2015 р.

 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100