Головна сторінка Інтернет-ресурси 27 лютого 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Лютий 2020
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікАналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства культури України "Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу від 28 листопада 2005 року № 1167/886/824/643/655/424/858/900"
23.04.2015 | 18:04 | версія для друку

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 679, що набрала чинності 17.09.2015, у новій редакції викладено пункт 13 Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451, а також доручено центральним органам виконавчої влади привести протягом місяця власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Зазначена норма передбачає, що тривалість здійснення видів контролю у пунктах пропуску або пунктах контролю, як правило, не повинна перевищувати визначені контролюючими органами граничні часові нормативи здійснення контролю посадовими особами таких органів, які виконують свої функції у пунктах пропуску або пунктах контролю, та має бути такою, щоб забезпечити проведення мінімуму формальностей, необхідних для здійснення відповідного виду контролю.

На цей час часові нормативи виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України, затверджені наказом Держмитслужби, Адміністрації Держприкордонслужби, Мінтрансзв’язку, МОЗ, Мінагрополітики, Мінприроди, Мінкультури, Державіаслужби від 28.11.2005 № 1167/886/824/643/655/424/858/900.

Згаданий спільний наказ розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 № 1203, яка втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 № 1989, яка втратила чинність згідно з пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451.  

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 679 та частини 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731, зазначений спільний наказ має бути визнаний таким, що втратив чинність, або приведений у відповідність до законодавства України.

При цьому, відповідно до пункту 13 зазначеної вище Типової технологічної схеми тривалість здійснення видів державного контролю у пунктах пропуску або пунктах контролю визначатиметься кожним контролюючим органом окремо.

 

2. Цілі державного регулювання

 

1. Актуалізація нормативно-правової бази, приведення її у відповідність до актуальних потреб та вимог чинного законодавства.

2. Створення відповідно до вимог чинного законодавства необхідних правових умов для державного регулювання питання визначення тривалості здійснення контролю посадовими особами контролюючих органів, які здійснюють свої функції у пунктах пропуску через державний кордон України.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що  не відповідає вимогам чинного законодавства

Не забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики

Внесення змін до Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28.11.2005 № 1167/886/824/643/655/424/858/900

Спосіб оцінюється як такий, що

не відповідає вимогам чинного законодавства, не сприяє досягненню визначеної мети державного регулювання з урахуванням існуючих обставин та актуальних потреб

Не забезпечує реалізації принципів державної регуляторної політики (зокрема, щодо адекватності та ефективності)

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законо-давства.

Забезпечує досягнення мети державного регулювання повною мірою

Не потребує додат-кових фінансових витрат з боку держави.

Забезпечує реаліза-цію принципів дер-жавної регуляторної політики

 

4. Механізми і заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

 

Проектом наказу передбачено визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28.11.2005 № 1167/886/824/643/655/424/858/900.

Прийняття запропонованого регуляторного акта створить необхідні правові засади для встановлення часових нормативів здійснення державного контролю посадовими особами контролюючих органів у пунктах пропуску через державний кордон України відомчими нормативно-правовими актами.

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта.

 

Зовнішні фактори (економічні, політичні) на дію акта не впливатимуть або в незначній мірі впливатимуть опосередковано.

 

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

 

Вимоги, встановлені регуляторним актом, є простими для їх виконання. Реалізація проекту наказу не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат

 

Очікуваним результатом прийняття акта є:

-          актуалізація нормативно-правової бази, приведення її у відповідність до актуальних потреб та вимог чинного законодавства;

-          створення відповідно до вимог чинного законодавства необхідних правових умов для державного регулювання питання визначення тривалості проведення контролю посадовими особами контролюючих органів у пунктах пропуску через державний кордон України.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Формування зваженої та ефективної законодавчої та нормотворчої політики

Додаткових видатків з державного бюджету у зв’язку з прийняттям регуляторного акта  не передбачається

Громадяни

Затвердження Граничних часових норма-тивів контролю транспортних засобів комерційного призначення та товарів у пунктах пропуску через державний кордон України дозволить зменшити час, необхідний для здійснення передбачених законодавством видів контролю в пунктах пропуску та прискорити пропуск осіб та товарів і транспортних засобів, що переміщуються особами, через митний кордон України

Витрат у зв’язку з прийняттям регулятор-ного акта не передбачається

Суб’єкти  підприємницької діяльності

Затвердження  Граничних часових нормативів контролю транспортних засобів комерційного призначення та товарів у пунктах пропуску через державний кордон України, дозволить зменшити час, необхідний для здійснення передбачених законодавством видів контролю в пунктах пропуску та прискорити пропуск товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

Витрат у зв’язку з прийняттям регуляторного акта не передбачається

 

Негативних результатів запровадження проекту не очікується.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

 

Строк дії наказу встановлюється на необмежений термін.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

 

Виходячи з мети державного регулювання для відстеження результативності акта обрано такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта. Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв’язку з реалізацією акта не передбачається;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта. Дія регуляторного акта не поширюватиметься на суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб;

розмір коштів і час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта. Суб’єктами господарювання та/або фізичними особами кошти та час не витрачатимуться;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб – достатній. Проект розміщено на офіційному Інтернет-сайті Міністерства фінансів України.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження проводитиметься через рік після набрання чинності регуляторним актом.

 

 

 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100