Головна сторінка Інтернет-ресурси 28 лютого 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Лютий 2020
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікНаказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення"
16.03.2015 | 12:51 | версія для друку

Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів,

одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму

та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

 

Відповідно до частини третьої статті 6, статті 11, частини першої статті 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та з метою визначення критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Затвердити Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, що додаються.

2.      Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 03 серпня 2010 року № 126 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2010 року за № 909/18204.

3.      Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Юридичним управлінням Державної служби фінансового моніторингу України (Степенко О. Л.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.      Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.              Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ковальчука А. Т.

 

Міністр                                                                                              Н. Яресько

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

____________2015 року   № _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

 

І. Загальні положення

1. Ці Критерії ризику розроблені відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) з метою виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо здійснення ними класифікації своїх клієнтів з урахуванням цих Критеріїв ризику та виявлення фінансових операцій, що мають ризик та можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 Закону.

2. Критерії ризику використовують у своїй діяльності такі суб’єкти первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкти):

банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;

платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;

товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;

професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів);

оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;

філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;

суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;

суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Закону;

суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;

нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об’єднання, аудитори, аудиторські фірми, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин), у випадках, передбачених статтею 8 Закону;

інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

3. Суб’єкти розробляють власні критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням цих Критеріїв ризику та особливостей діяльності суб’єкта.

4. У цих Критеріях ризику терміни вживаються в таких значеннях:

дистанційні послуги – послуги, які передбачають проведення фінансових операцій без попереднього прямого (особистого) контакту з клієнтом під час встановлення ділових відносин;

критерій ризику – ознака, характеристика, параметри або їх сукупність, за якими здійснюється оцінка ризику;

надійні джерела – офіційні засоби розкриття інформації (включаючи інтернет-сторінки) Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Національного банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органів виконавчої влади України, інших країн, а також міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

особисті зв'язки – суспільні відносини осіб, які вступають між собою в певні стосунки з приводу майна чи особистих немайнових прав;

оцінка ризику – аналіз ідентифікаційних даних клієнта, інших наявних відомостей та інформації про клієнта та його діяльність, результатом якого є визначення рівня ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

пов’язані з публічним діячем особи – особи, з якими члени сім’ї публічних осіб мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки;

публічні діячі – національні публічні діячі, іноземні публічні діячі та  діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях;

рівень ризику – ступінь міри ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, що встановлюється суб’єктом стосовно клієнта та може мати значення «низький», «середній», «високий» тощо. Суб’єкт може самостійно встановлювати кількість рівнів ризику клієнтів за умови, що найменший рівень ризику «низький», а найбільший «високий».

Терміни «близькі особи» та «члени сім’ї» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

ІІ. Оцінка ризику клієнта

1. Оцінювання ризику здійснюється за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, типом клієнта, видом товарів та послуг.

Оцінка ризику здійснюється щодо всіх клієнтів, яким надаються фінансові або інші послуги та/або з якими встановлюються ділові відносини.

Уперше рівень ризику визначається та фіксується суб’єктом під час встановлення ділових відносин з клієнтом.

Суб’єкти самостійно визначають, які критерії ризику використовуються ними під час встановлення ділових відносин, а які у процесі подальшого обслуговування клієнтів.

            Оцінка ризику може базуватися як на одному окремому критерії, так і на сукупності критеріїв.

2. Суб’єкт самостійно визначає та відображає у внутрішніх документах:

метод та порядок оцінки ризику;

результати оцінки (переоцінки) ризику;

застережні заходи, що вживаються до клієнтів залежно від встановленого щодо них рівня ризику;

особливості моніторингу та аналізу фінансових операцій клієнтів залежно від встановленого щодо них рівня ризику;

 періодичність перегляду встановленого щодо клієнта рівня ризику.

Суб’єкт може у своїх внутрішніх документах визначати та відображати, крім зазначених вище, додаткові положення щодо проведення суб’єктом оцінки ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.   

3. Суб’єкту рекомендується періодично переглядати власні критерії ризику, а також заходи з управління ризиками з метою їх актуалізації та врахування змін, які відбулися в діяльності самого суб’єкта та в законодавстві у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4. Суб’єкт зобов’язаний встановити рівень ризику «високий» стосовно клієнтів, які підпадають під критерії, визначені у додатку 1 до цих Критеріїв ризику.   

ІІІ. Критерії ризику за географічним розташуванням

1. Оцінювання ризику за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта здійснюється стосовно клієнта, іноземна країна перебування (проживання) та/або реєстрації якого, або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, є країною, про яку з надійних джерел відомо, що вона:

1) включена до Переліку держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, – що формується та затверджується у порядку, встановленому законодавством;

2) підтримує терористичну діяльність, підпадає під санкції, ембарго або аналогічні заходи відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН та/або законодавства України;

3) віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;

4) має стратегічні недоліки у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

5) країна, визначена надійними джерелами як така, що не має належної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

6) країна, визначена надійними джерелами як така, що має високий рівень корупції.

2. З метою здійснення заходів щодо класифікації клієнтів при оцінюванні ризику за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, суб’єкт може складати власний список ризикових країн.

IV. Критерії ризику за типом клієнта

1. Оцінювання ризику за типом клієнта здійснюється, якщо клієнт:

1) включений до Переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що формується спеціально уповноваженим органом;

2) є публічним діячем, його близькою особою або пов’язаною з ним особою;

3) є неприбутковою або благодійною організацією (крім органів державної влади України, органів місцевого самоврядування та створених ними установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, професійних спілок, благодійних організацій, що діють під егідою міжнародних організацій);

4) є іноземною фінансовою установою (крім фінансових установ, які зареєстровані в державах – членах Європейського Союзу, державах – членах FATF), з якою установлюються кореспондентські відносини;

5) проводить фінансові операції, що не відповідають його фінансовому стану та/або суті діяльності за класифікацією видів економічної діяльності – за результатами щоквартального аналізу його фінансових операцій;

6) не відповідає вимогам до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

7) має складну (багаторівневу за участю нерезидентів) структуру власності;

8) надає послуги з обміну валют та/або переказу грошових коштів (крім банків та Українського державного підприємства поштового зв’язку);

9) є суб’єктом господарювання, що проводить лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронним (віртуальним) казино;

10) є суб’єктом господарювання, діяльність якого пов’язана з виробництвом або реалізацією зброї;

11) є акціонерним товариством, яке здійснило випуск акцій на пред’явника.

Критерій, визначений у підпункті 5 пункту 1 цього розділу, використовується банками та не поширюється на інших суб’єктів.

2. У процесі обслуговування клієнта та додаткового вивчення його особи на рівень ризику можуть впливати такі характеристики клієнта:

            виникнення підозри у поданні клієнтом (представником клієнта) недостовірних ідентифікаційних даних, іншої інформації та/або відомостей, необхідних для його вивчення;

            ненадання клієнтом (представником клієнта) відомостей, передбачених законодавством;

            надання клієнтом (представником клієнта) інформації, яка викликає підозри і яку неможливо перевірити.

 

V. Критерії ризику за видом товарів та послуг,

що надаються суб’єктами

1. Оцінювання ризику за видом товарів та послуг здійснюється, якщо це:

послуги зі здійснення міжнародних розрахунків або валютних переказів;

дистанційні послуги;

товари (послуги), визначити вартість яких складно або неможливо, зокрема об’єкти інтелектуальної власності, деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості, консалтингові, юридичні, аудиторські послуги;

інші товари, послуги, операції або способи їх проведення, які самостійно визначаються суб’єктом.

VІ. Критерії фінансових операцій, що мають ризик легалізації (відмивання) доходів

1. Фінансові операції, які мають ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, визначені у додатку 2 до цих Критеріїв ризику.

Суб’єкт, з урахуванням особливостей діяльності, самостійно може визначати інші фінансові операції, які можуть мати ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

2. Фінансова операція може мати ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у разі, якщо вона має заплутаний або незвичний характер, або це сукупність, пов’язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети.

3. Фінансова операція може мати ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у разі виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов’язкового фінансового моніторингу або ідентифікації (верифікації), передбачених Законом (зокрема дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов’язані між собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Закону).

 

 

 

Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку                                                                 М. О. Чмерук

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів,

одержаних злочинним шляхом,

 фінансування тероризму

та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

(пункт 4 розділу ІІ)

 

 

 

 

Критерії високого ризику

 

з/п

Критерій ризику

 

Географічне розташування країни реєстрації клієнта або установи

1.             

Країна включена до Переліку держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, – що формується та затверджується у порядку, встановленому законодавством

2.             

Країна підтримує терористичну діяльність, підпадає під санкції, ембарго або аналогічні заходи відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН та/або законодавства України

3.             

Країна віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон

4.             

Країна має стратегічні недоліки у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

5.             

Країна, визначена надійними джерелами як така, що не має належної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

6.             

Країна, визначена надійними джерелами як така, що має високий рівень корупції

Тип клієнта

7.             

Клієнт включений до Переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що формується спеціально уповноваженим органом

8.             

Клієнт є публічним діячем, його близькою особою або пов’язаною з ним особою

9.             

Клієнтом є іноземна фінансова установа (крім фінансових установ, які зареєстровані в державах – членах Європейського Союзу, державах – членах Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)), з якою установлюються кореспондентські відносини

 

 

 

Додаток 2

до Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів,

 одержаних злочинним шляхом,

фінансування тероризму

та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

(пункт 1 розділу VI)

 

 

Фінансові операції, які мають ризик

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

 

1. Для суб’єктів при наданні клієнту:

а) послуг з використанням готівки, зокрема у випадках:

регулярного (встановлюється суб’єктом самостійно у внутрішніх документах з урахуванням специфіки діяльності клієнта) отримання з рахунка(ів) клієнта(ів) коштів готівкою, що надходять в безготівковому вигляді від третьої(іх) особи(осіб) за умови, що отримані готівкою кошти становлять 75–100% суми, що надійшла в безготівковій формі;

спроби клієнта перевищити встановлену законодавством граничну суму розрахунку готівкою;

істотного збільшення (встановлюється суб’єктом самостійно у внутрішніх документах з урахуванням специфіки діяльності клієнта) залишку на рахунку клієнта, який регулярно знімається готівкою через касу власне клієнтом або його представником;

б) послуг зі здійснення міжнародних розрахунків або валютних переказів, зокрема у випадках:

переказу коштів за кордон як передплати за імпорт, якщо країна банку бенефіціара та країна резидентності бенефіціара – різні;

переказу коштів за кордон за зовнішньоекономічним договором (контрактом), розмір передплати за умовами якого перевищує 25 % від вартості договору (контракту);

переказу коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту), зокрема надання та повернення інвестицій (доходів від інвестиційної діяльності на території України), позик, кредитів, фінансової допомоги та інших запозичень; виплата дивідендів, відсотків, роялті; переведення власних коштів на закордонний рахунок; допомога родичам або близьким;

здійснення передплати за імпорт товарів з подальшим їх перепродажем без перетину митного кордону України;

зарахування коштів в іноземній валюті від нерезидентів на рахунки фізичних осіб, зокрема у вигляді заробітної плати, приватного переказу, поповнення карткового рахунка;

взаємозаліку вимог за експортно-імпортними операціями;

в) дистанційних послуг, зокрема у разі регулярного (встановлюється суб’єктом самостійно у внутрішніх документах з урахуванням специфіки діяльності клієнта) отримання клієнтом дистанційних послуг, якщо у суб’єкта виникають підозри, що такі операції можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

г) послуг щодо купівлі-продажу цінних паперів, зокрема у випадках:

разового продажу (купівлі) особою великого пакета цінних паперів, що не включені до біржового списку;

набуття права власності на пакет цінних паперів, сумарна номінальна вартість яких дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Закону;

взаємозаліку вимог за операціями з цінними паперами на позабіржовому ринку;

купівлі на позабіржовому ринку особами-резидентами пакетів акцій українських емітентів у осіб-нерезидентів за цінами, що перевищують їх номінальну вартість;

здійснення операцій з цінними паперами, про які з надійних джерел відомо, що вони мають високий ризик бути використаними для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

д) інших послуг, зокрема у випадках:

регулярного (встановлюється суб’єктом самостійно у внутрішніх документах з урахуванням специфіки діяльності клієнта) одержання/надання/повернення фінансової допомоги, позик, кредитів та інших запозичень;

передавання особою доручення про здійснення фінансової операції через представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує доручення особи без встановлення прямого (особистого) контакту з суб’єктом;

здійснення операції купівлі/продажу або відступлення права грошової вимоги.

2. Для суб’єктів, крім банків, при наданні клієнту будь-яких послуг, зокрема у випадках:

регулярного (встановлюється суб’єктом самостійно у внутрішніх документах з урахуванням специфіки діяльності клієнта)  укладення особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи;

придбання цінних паперів за рахунок коштів, які попередньо були внесені готівкою в касу професійного учасника ринку цінних паперів, або готівки, яка була переказана на рахунок професійного учасника ринку цінних паперів через банківську установу, платіжну систему;

дострокового розірвання договору страхування з перерахуванням коштів на користь третьої особи;

сплати страхових платежів особою, яка не є страхувальником;

сплати страховиком (цедентом, перестрахувальником) – резидентом страхових платежів за договором перестрахування, укладеним із страховиком (перестраховиком) – нерезидентом або отримання страхових (перестрахових) платежів від нерезидентів;

неодноразового (встановлюється суб’єктом самостійно у внутрішніх документах з урахуванням специфіки діяльності клієнта) надання кредитною спілкою голові та членам спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету та правління кредитної спілки кредитів у великому розмірі зі сплатою процентів за них менше, ніж це встановлено кредитною спілкою;

укладання договору поручительства з особою про сплату за кредит в іншій кредитній установі у разі, якщо ця особа неодноразово укладала або мала спроби укласти такі договори за умови внесення нею цій кредитній спілці (поручителю) коштів для зарахування на депозитний рахунок та наявності непогашеного кредиту в іншій кредитній установі;

неодноразового (встановлюється суб’єктом самостійно у внутрішніх документах з урахуванням специфіки діяльності клієнта) отримання кредитів від імені членів кредитної спілки та дострокове їх погашення;

розміщення в ломбарді цінностей, зокрема дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, на суму, яка дорівнює чи перевищує десять мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день проведення операції;

проведення операцій з виплати електронного переказу, в якому відсутня повна інформація про ініціатора або отримувача;

очевидної невідповідності вхідних/вихідних платежів дійсному призначенню платежу;

неможливості встановлення контрагентів особи, прийняття суб’єктом коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції у зв’язку з незнаходженням такої іншої сторони або у зв’язку з її відмовою від їх прийняття;

проведення операцій з необробленими діамантами, країна походження/знаходження яких не бере участі в Процесі Кімберлі;

придбання фізичною особою ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння (однотипних виробів), та/або сертифікованого дорогоцінного каміння на суму, яка дорівнює або перевищує п’ятдесят мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день проведення операції;

проведення у великих розмірах фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо, зокрема, об’єктів інтелектуальної власності, деяких видів послуг, що не мають постійної ринкової вартості, консалтингових, юридичних, аудиторських послуг;

спроби клієнта здійснити операції з нерухомим майном, на яке накладено арешт;

здійснення операцій з нерухомим майном, ціна якого відрізняється від ринкової. 

 

 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100