Головна сторінка Інтернет-ресурси 28 лютого 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Лютий 2020
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікПроект постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу
12.03.2015 | 15:11 | версія для друку

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від                              2015 року №

 

Про затвердження Положення про порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу

 

Відповідно до пункту 14 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та з метою встановлення єдиного порядку з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу Кабінет Міністрів України постановляє:

1.            Затвердити Положення про порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, що додається.

2.            Органам державної влади, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою;

забезпечувати планування видатків з урахуванням потреб у перепідготовці та підвищенні кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

3.            Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Прем’єр-міністр України                                                                          А. ЯЦЕНЮК

 

 

Проект

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2015 року №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу

 

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок здійснення Держфінмоніторингом організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації  (далі – навчання) спеціалістів з питань фінансового моніторингу, зокрема: 

спеціалістів органів державної влади;

працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу (далі – відповідальні працівники), а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

3. Вимоги цього Положення поширюються на:

органи державної влади, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

суб’єкти первинного фінансового моніторингу та їх відокремлені підрозділи (далі – СПФМ);

навчальні заклади, що залучаються до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

 

ІІ. Порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу

 

1. Спеціалісти органів державної влади з питань фінансового моніторингу проходять навчання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за потребою органів державної влади, але не рідше одного разу на три роки відповідно до законодавства України, в порядку, встановленому цим Положенням.

2. Навчання спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу здійснюється в рамках державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету України на базі академії, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу (далі – Академія).

3. Навчання проводяться за освітніми програмами, розробленими та затвердженими Академією і погодженими з Держфінмоніторингом.

4. У навчальних планах з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу зазначаються:

перелік і обсяг курсів, розділів, тем;

розподіл навчального часу, відведеного на кожний курс, розділ, тему, за видами занять (лекції, семінарські, практичні заняття тощо);

інформацію про заходи поточного та підсумкового контролю знань (заліки, екзамени, співбесіди тощо) та кількість годин для цього.

Спеціаліст органу державної влади з питань фінансового моніторингу, який пройшов навчання за програмами перепідготовки та підвищення кваліфікації, отримує документ про підвищення кваліфікації.

 

ІІІ. Порядок організації та координації роботи з перепідготовки (навчання) та підвищення кваліфікації відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу

 

1. Відповідальні працівники проходять навчання відповідно до законодавства України за потребою.

2. Відповідальні працівники (крім спеціально визначених суб’єктів, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи), проходять навчання в порядку, встановленому цим Положенням та нормативно-правовими актами, прийнятими суб’єктами державного фінансового моніторингу (СДФМ) на виконання цього Положення.

3. Навчання відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу мають право здійснювати такі навчальні заклади:

Академія;

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»;

інші навчальні заклади, які мають ліцензію для провадження діяльності з розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації та уклали договір про співробітництво з Держфінмоніторингом.

4. Для укладення договору про співробітництво з Держфінмоніторингом навчальний заклад подає такі документи:

загальний опис, інформацію про навчальний заклад (назва навчального закладу; місцезнаходження; контактні номери телефонів; форма власності; форми та напрями навчання; матеріально-технічна база навчального закладу; електронна та поштова адреса; пошта; офіційний веб-сайт тощо);

копію ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання освітніх послуг з розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації;

список науково-педагогічних працівників, державних службовців та інших фахівців, які залучаються до проведення занять, із зазначенням посади, наукового ступеня і вченого звання (у разі наявності), місця роботи та документів, які підтверджують наявність відповідної кваліфікації, досвід науково-педагогічної або практичної діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не менше ніж три роки;

освітню програму та навчальний план з перепідготовки та/або підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

два примірники договору, підписаного уповноваженим працівником вищого навчального закладу.

5. Переліки навчальних закладів, які мають право проводити навчання відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Держфінмоніторингу та відповідних СДФМ.

6. Освітні програми, згідно з якими здійснюється навчання відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, розробляються та затверджуються навчальними закладами і погоджуються з відповідними СДФМ та Держфінмоніторингом. Зміни та доповнення до освітніх програм вносяться навчальними закладами за погодженням з відповідними СДФМ та Держфінмоніторингом.

До освітніх програм включаються такі розділи:

міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

організація здійснення фінансового моніторингу (нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти);

управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції.

Освітні програми оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Держфінмоніторингу та відповідних СДФМ.

7. У навчальних планах для відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, зазначаються:

перелік і обсяг курсів, розділів, тем;

розподіл навчального часу, відведеного на кожний курс, розділ, тему за видами занять (лекції, семінарські, практичні заняття тощо);

інформацію про заходи поточного контролю знань (заліки, екзамени, співбесіди тощо) та кількість годин для цього.

8. Навчання відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, складається з таких етапів:

оволодіння курсом за освітньою програмою та отримання свідоцтва про навчання;

складання екзамену (підсумковий контроль знань) та отримання документа про підвищення кваліфікації.

Завдання для підсумкового контролю знань відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, розробляються та затверджуються Академією і погоджуються Держфінмоніторингом та відповідним СДФМ.

9. Екзамен (підсумковий контроль знань) може проводитися на базі Академії або на базі Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» (далі – екзаменаційні центри).

10. Екзамен проводить Екзаменаційна комісія.

 Склад Екзаменаційної комісії затверджується наказом керівника екзаменаційного центру, на базі якого проводиться екзамен, за погодженням з відповідним СДФМ та Держфінмоніторингом.

Екзаменаційна комісія складається з представників Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України, екзаменаційного центру, на базі якого проводиться екзамен (підсумковий контроль знань), та відповідного СДФМ (за згодою).

11. Екзаменаційна комісія за результатами екзамену складає протокол, який підписується усіма членами екзаменаційної комісії та засвідчується печаткою відповідного екзаменаційного центру.

Екзаменаційний центр протягом десяти робочих днів після проведення екзамену надає Держфінмоніторингу та відповідному СДФМ інформацію про осіб, яким були видані документи про підвищення кваліфікації, на паперових носіях, засвідчену печаткою відповідного екзаменаційного центру, та в електронному вигляді.

12. Невиконання навчальним закладом вимог законодавства щодо навчання відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, або недотримання вимог цього Положення, або порушення умов договору про співробітництво є підставою для розірвання Держфінмоніторингом договору про співробітництво з навчальним закладом.

13. Спеціально визначені суб’єкти, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, а також нотаріуси, адвокати, аудитори, фізичні особи – підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин) та працівники, залучені до проведення фінансового моніторингу, мають право проходити навчання у встановленому цим Положенням порядку.

___________

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100