Головна сторінка Інтернет-ресурси 28 лютого 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Лютий 2020
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікАналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу"
12.03.2015 | 15:09 | версія для друку

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до пункту 14 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) Держфінмоніторинг забезпечує організацію та роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на базі відповідного навчального закладу – академії, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу.

З урахуванням викладеного, з метою вдосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також виконання Держфінмоніторингом своїх обов’язків щодо організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та відповідальних працівників СПФМ, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, розроблено проект постанови Кабінет Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» (далі – проект Постанови).

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект Постанови розроблено з метою сприяння виконанню СПФМ вимог Закону в частині забезпечення проходження відповідальним працівником навчання у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника шляхом проходження навчання на базі відповідного навчального закладу, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу, та в інших навчальних закладах за погодженням із Держфінмоніторингом.

Основною метою державного регулювання є запровадження єдиного підходу до організації навчання та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та СПФМ щодо всіх навчальних закладів, які мають ліцензію для провадження діяльності з розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації, та можуть залучатися до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Обраний спосіб.

Прийняття зазначеної Постанови дасть змогу підвищити якість перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, оскільки вона встановлює:

єдиний підхід щодо проходження навчання спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу, працівників, СПФМ, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу;

єдині вимоги щодо організації навчального процесу в навчальних закладах, які мають ліцензію для провадження діяльності з розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації, та можуть залучатися до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Крім того, зазначена Постанова надає можливість спеціалістам органів державної влади, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та СПФМ реалізувати повною мірою свої права та обов’язки, визначені законодавством України у сфері фінансового моніторингу.

4. Механізм, за допомогою якого пропонується розв’язати проблему

У разі прийняття Постанови спеціалісти органів державної влади, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та працівники, СПФМ, відповідальні за проведення фінансового моніторингу, а також працівники, залучені до проведення фінансового моніторингу, проходитимуть перепідготовку та підвищуватимуть свою кваліфікацію шляхом проходження навчання за єдиним підходом у будь-якому навчальному закладі, який залучатимуться до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Проектом Постанови передбачено, що спеціалісти органів державної влади з питань фінансового моніторингу проходять перепідготовку та підвищують свою кваліфікацію у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за потребою органів державної влади, але не рідше одного разу на три роки відповідно до законодавства України, в порядку, встановленому Положенням про порядок організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, яке пропонується затвердити проектом Постанови (далі – Положення).

Перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу здійснюється в рамках державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету України на базі академії, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу (далі – Академія).

Перепідготовка та підвищення кваліфікації проводяться за навчальними програмами, розробленими Академією та погодженими з Держфінмоніторингом, для контролю знань проводяться заходи поточного та підсумкового контролю (заліки, екзамени, співбесіди тощо).

За результатами успішного проходження підсумкового контролю знань слухачі отримують документ про підвищення кваліфікації державного зразка.

Працівники СПФМ, відповідальні за проведення фінансового моніторингу (далі відповідальні працівники), проходять перепідготовку та підвищення кваліфікації відповідно до законодавства України за потребою СПФМ та в порядку, встановленому Положенням та положеннями щодо організації перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідальних працівників відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу (СДФМ) згідно з вимогами Положення.

Особа, вперше призначена на посаду відповідального працівника, повинна пройти перепідготовку (навчання) та підвищення кваліфікації протягом трьох місяців з дня призначення на посаду або надання їй відповідних повноважень.

Навчання відповідальних працівників та працівників залучених до проведення фінансового моніторингу мають право здійснювати такі навчальні заклади:відповідальних працівників мають право здійснювати:

Академія;

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління;

інші навчальні заклади, які мають ліцензію для провадження діяльності з розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації та уклали договір про співробітництво з Держфінмоніторингом.

Освітні програми, згідно з якими здійснюється навчання відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу розробляються та затверджуються навчальними закладами і погоджуються з відповідними СДФМ та Держфінмоніторингом.

Навчання відповідальних працівників та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, складається з таких етапів:

оволодіння курсом за освітньою програмою та отримання свідоцтва про навчання;

складання екзамену (підсумковий контроль знань) та отримання документа про підвищення кваліфікації державного зразка.

Завдання для підсумкового контролю знань відповідальних працівників, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу,  розробляються та затверджуються Академією і погоджуються Держфінмоніторингом та відповідним СДФМ.

Враховуючи вищевикладене, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Постанови надає можливість спеціалістам органів державної влади, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та СПФМ реалізувати в повні мірі свої права та обов’язки, визначені законодавством України у сфері фінансового моніторингу.

Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта відсутній.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття Постанови сприятиме запровадженню єдиного підходу до організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та СПФМ.

Очікувані результати від прийняття запропонованого акта:

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Не потребує витрат

Запровадження єдиного підходу до організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфіка­ції спеціалістів органів державної влади, що провадять діяльність у сфері запобі­гання та протидії легалізації (відмиван­ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

СПФМ

Не потребує витрат

 

Надання можливості СПФМ реалізувати на основі єдиних правил та в повній мірі свої права і обов’язки визначенні законодавством України у сфері фінансового моніторингу

Громадяни

Дія акта не поширюється

7. Обґрунтування строку дії акта

Обмежень строку дії регуляторного акта немає, оскільки строк дії Закону, на виконання якого розроблено цей регуляторний акт, не обмежений у часі.

8. Показники результативності акта

Результативність даного регуляторного акта буде оцінюватися за такими кількісними показниками:

загальна кількість спеціалістів органів державної влади, що здійснюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації та отримали документ про підвищення кваліфікації державного зразка;

загальна кількість представників СПФМ, які пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації та отримали документ про підвищення кваліфікації;

Впровадження регуляторного акта не вплине на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, так як витрати на навчання з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу­ванню розповсюдження зброї масового знищення передбачаються бюджетною програмою у визначеному державним бюджетом Україні розмірі.

Рівень поінформованості зацікавлених сторін стосовно порядку організації та координації з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також працівників, суб’єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, що міститься в Постанові, оцінюється як високий, оскільки вони будуть поінформовані про основні положення регуляторного акту шляхом розміщення його на офіційних веб-сайтах Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних.

Для визначення результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження.

Базове відстеження буде проводитись після набрання чинності Постанови, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.

Повторне відстеження передбачається здійснити через 1,5 року після набрання чинності Постановою, але не пізніше 2 років з дня набрання чинності цим актом.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Міністерством фінансів України (01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2. Телефон: _________                факс:____________).

 

 

Міністр фінансів України                                                                   Н. ЯРЕСЬКО

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100