Головна сторінка Інтернет-ресурси 27 лютого 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Лютий 2020
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікПроект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта "
06.03.2015 | 12:31 | версія для друку

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

 

від                            2015 р. №

Київ

 

 

Про затвердження Порядку надання державними

органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

 

Відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 746 «Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта» (Офіційний вісник України, 2010 р., №  65, ст. 2260);

пункт 2 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2011 р. № 75 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу» (Офіційний вісник України 2011 р., № 9, ст. 419).

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                   А. ЯЦЕНЮК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ____ __________ 201_ р.  № ______ 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок надання державними
органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу (далі – суб’єкт) інформації, що стосується ідентифікації та/або що необхідна для вивчення клієнта, уточнення інформації про нього або проведення поглибленої перевірки клієнта (далі – інформація про клієнта).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

3. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про клієнта суб’єкт вживає заходів щодо поглибленої перевірки клієнта. При цьому він має право звернутися до державних органів, державних реєстраторів із запитом для отримання необхідної інформації.

4. Державними органами, які надають на запит суб’єкта інформацію про клієнта, є:

1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та/або реалізує державну політику з питань:

 державної реєстрації актів цивільного стану;

 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

 державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

 державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії);

 реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань;

 реєстрації статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами;

 реєстрації статуту територіальної громади м. Києва;

 державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує:

 державну податкову політику;

 державну політику у сфері державної митної справи;

 державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства;

 3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб (далі – державні органи);

4) державні реєстратори.

5. Запит надсилається суб’єктом за місцезнаходженням відповідних державних органів, державних реєстраторів у письмовій формі, підписується керівником суб’єкта або особою, яка його заміщує, та скріплюється печаткою (за наявності) суб’єкта. Запит може надсилатися також в електронній формі. Формат електронної взаємодії та форма надання інформації визначаються державними органами відповідно до вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

6. У запиті зазначаються підстави для надання державними органами, державними реєстраторами інформації про клієнта, її перелік та мета використання такої інформації. До запиту додається копія довідки про обліковий ідентифікатор.

У разі виникнення сумнівів щодо дійсності копії довідки про обліковий ідентифікатор державні органи, державні реєстратори не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання звертаються до спеціально уповноваженого органу за уточненням інформації.

У такому випадку спеціально уповноважений орган надає уточнену інформацію на запити державних органів, державних реєстраторів протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

7. Державні органи, державні реєстратори протягом десяти робочих днів надають суб’єкту відповідно до законодавства інформацію про клієнта, передбачену частинами дев’ятою – дев’ятнадцятою статті 9 Закону. Зазначена інформація надається безоплатно.

8. Листи державних органів, державних реєстраторів з інформацією, що надається на запит суб’єкта, повинні містити:

номер та дату запиту суб’єкта, на який надається відповідь;

інформацію, що запитується суб’єктом, надання якої належить до компетенції державного органу;

законодавчі підстави для відмови у наданні інформації про клієнта (у разі ненадання такої інформації).

9. Інформація, що надходить суб’єкту від державних органів, державних реєстраторів про клієнта, є інформацією з обмеженим доступом та використовується виключно з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

10. Суб’єкт веде реєстр запитів до державних органів, державних реєстраторів, який повинен містити вихідні реквізити запиту, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи, інформація про яких запитується, підстави для надсилання запиту та реквізити листа державного органу, державного реєстратора з інформацією, одержаною у відповідь на запит суб’єкта.

Державні органи, державні реєстратори ведуть облік запитів суб’єктів щодо ідентифікації клієнта в окремому реєстрі, в якому зазначаються обліковий ідентифікатор суб’єкта, вхідні реквізити запиту, вихідні реквізити листа-відповіді.

11. Запит суб’єкта та інформація, що передається державними органами, державними реєстраторами згідно з вимогами цього Порядку, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає передачі третім особам, крім спеціально уповноваженого органу, відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів у передбачених Законом випадках.

12. Суб’єкти забезпечують зберігання зазначеної інформації відповідно до вимог законодавства, а також запобігання несанкціонованому доступу до неї та її поширенню.

13. За порушення вимог законодавства щодо зберігання інформації про клієнта, що надходить від державних органів, державних реєстраторів, та її розголошення суб’єкт несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100