Головна сторінка Інтернет-ресурси 19 січня 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Січень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікАналізрегуляторного впливу проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій"
03.03.2015 | 11:33 | версія для друку

Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

На сьогодні порядок направлення Держфінмоніторингом суб’єктам первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених) запитів щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу, та отримання відповідей на його запити регламентовано Порядком надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, затвердженим  наказом Державної служби фінансового моніторингу України від 02.04.2012 № 423, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.04.2012 за  № 601/20914 (далі – Порядок).

Порядком не визначено процедури подачі суб’єктом до Держфінмоніторингу та розгляду останнім заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації на запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта.

Водночас відповідно до пункту 2 розділу X Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), який набрав чинності 7 лютого 2015 року, визнається таким, що втратив чинність, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», на підставі якого прийнято та наразі діє наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2012 № 423 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій».

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством, Держфінмоніторингом розроблено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»
(далі – проект наказу).

Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу спрямований на удосконалення процедури отримання Держфінмоніторингом від суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених) інформації з питань фінансового моніторингу, необхідної для виконання покладених на нього завдань, з метою запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та передбачає єдиний прийнятний спосіб погодження із Держфінмоніторингом суб’єктом термінів подання запитуваної інформації.

Зазначене сприятиме виконанню Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань в частині запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Прийняття цього регуляторного акта, яким передбачено затвердження порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій врегулює механізм надання відповідної інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених) Держфінмоніторингу та запровадить механізм погодження із Держфінмоніторингом суб’єктом термінів подання запитуваної інформації, тим самим, буде забезпечено виконання зазначених вимог Закону та реалізацію покладених на Держфінмоніторинг завдань.

Таким чином, обраний спосіб – видання проекту наказу є оптимальним способом досягнення цілей державного регулювання.

Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проект наказу спрямований на забезпечення інформування суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених) Держфінмоніторингу на його запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу.

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (далі – Порядок надання інформації).

Так, у разі прийняття наказу, відповідно до Порядку надання інформації суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених) надаватимуть Держфінмоніторингу на його запит інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу.

Так, запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта Держфінмоніторинг направлятиме суб’єкту первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначеного) у разі, якщо наявні достатні підстави:

- вважати, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

- підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов’язані із вчиненням суспільно-небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

При цьому, період, встановлений у запиті про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, які будуть здійснені, не може перевищувати тридцяти календарних днів.

У свою чергу, суб’єкт повідомлятиме Держфінмоніторинг про операції, які будуть здійснені, не пізніше наступного робочого дня після проведення кожної фінансової операції (спроби її проведення).

У разі направлення запиту про надання інформації про здійснені операції, за період, який перевищує сто вісімдесят календарних днів, Держфінмоніторинг буде вказувати ознаки за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій (за визначеними учасниками, об’єктом операцій, країною тощо).

Суб’єкт повідомлятиме Держфінмоніторинг про виявлені здійснені операції протягом десяти робочих днів з дати отримання такого запиту.

У разі відсутності інформації про фінансові операції за період, визначений у запиті, суб’єкт повідомлятиме Держфінмоніторинг про відсутність таких фінансових операцій, у строк, який не перевищує п’яти робочих днів після закінчення визначеного у запиті періоду.

Відповідно до Закону суб’єкт має право звернутись до Держфінмоніторингу для узгодження термінів подання запитуваної інформації.

Порядок надання інформації містить процедуру подачі суб’єктом до Держфінмоніторингу заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації та процедуру розгляду Держфінмоніторингом цих заяв.

Також Порядком надання інформації передбачено зразок рекомендованої форми заяви про збільшення терміну подання запитуваної інформації, яка заповнюється суб’єктом, та форма реєстру розгляду заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації, який ведеться Держфінмоніторингом.

Враховуючи викладене, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження регуляторного акта дозволить Держфінмоніторингу отримувати інформацію від суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу та надасть можливість налагодити механізм прийняття рішення Державною службою фінансового моніторингу України щодо подовження термінів подання запитуваної інформації.

Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта відсутній.

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

Від суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених) реалізація положень регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат, але потребує незначних затрат часу для збору та надання Держфінмоніторингу інформації на запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій.

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

Очікувані результати від прийняття запропонованого акта:

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не потребує

Визначення порядку відстеження (моніторингу) фінансових операцій, які стали об’єктом фінансового моніторингу.

Забезпечення координації діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, запровадження порядку погодження із Держфінмоніторингом суб’єктами термінів запитуваної інформації;

подальше впровадження міжнародних вимог до законодавства України.

Громадяни

Дія акта не поширюється

Дія акта не поширюється

Суб’єкти господарювання (суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених))

Незначні затрати часу на збір та надання до Держфінмоніторингу інформації на запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій та заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації.

Впровадження регуляторного акту сприятиме вдосконаленню організації заходів з фінансового моніторингу, зменшенню ризиків для суб’єктів бути використаними з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та надасть можливість налагодити механізм прийняття рішення Держфінмоніторингом щодо подовження термінів подання суб’єктами запитуваної інформації.

Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, оскільки строк дії Закону, на виконання якого розроблено даний регуляторний акт, не обмежений у часі.

 

Визначення показників результативності регуляторного акта

- кількість заяв субєкта щодо збільшення терміну подання інформації на запит;

- кількість погоджених заяв;

- кількість заяв, за якимим було відмовлено субєкту у збільшенні терміну подання запитуваної інформації.

Цей регуляторний акт не впливає на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Дія акта поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених).

Відношення кількості наданих відповідей, що надані на запити Держфінмоніторингу щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу, до загальної кількості узагальнених матеріалів, підготовлених за результатами аналізу цієї інформації, за відповідний період.

Рівень поінформованості оцінюється як високий, оскільки суб’єкти первинного фінансового моніторингу будуть поінформовані Держфінмоніторингом про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу та Міністерства фінансів України. Крім того, Держфінмоніторинг постійно проводить навчальні семінари, «круглі столи» для фахівців у сфері фінансового моніторингу, надає письмові роз’яснення суб’єктам первинного фінансового моніторингу. Також працюють телефони «гарячої лінії» Держфінмоніторингу для з’ясування проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які виникають при виконанні ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами первинного фінансового моніторингу, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акту, - не  потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат, але потребує незначних затрат часу (приблизно на п’ять хвилин більше на обробку кожної фінансової операції) для збору та подання Держфінмоніторингу інформації на запит щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій.

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Для визначення результативності цього регуляторного акта послідовно буде здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження.

Базове відстеження буде проведене через рік після набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження буде здійснено через два роки після набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державною службою фінансового моніторингу України шляхом аналізу статистичних даних.

 

 

 

Міністр фінансів України                                                                      Н. ЯРЕСЬКО

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100