Головна сторінка Інтернет-ресурси 19 січня 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Січень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікПроект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій"
03.03.2015 | 11:06 | версія для друку

Про затвердження Порядку
надання інформації щодо відстеження

(моніторингу) фінансових операцій

З метою забезпечення реалізації вимог пункту 11 частини другої статті 6 та пункту 10 частини другої статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та з метою удосконалення процедури надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначеного, на запит Державної служби фінансового моніторингу України інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 02 квітня 2012 року № 423 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23. квітня 2012 року за № 601/20914.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Міністр        Н. ЯРЕСЬКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
____________20__року № ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

I.             Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає процедуру надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначеного (далі – суб’єкт), на запит Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу, а також форму, зміст та спосіб відправлення запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій та отримання інформації на такий запит.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (крім фінансових операцій пов’язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків та зборів) – документальне звернення Держфінмоніторингу, яке направляється до суб’єкта з метою отримання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

здійснені операції (крім фінансових операцій, пов’язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків та зборів) – фінансові операції (спроби їх проведення, відмови клієнта від їх проведення), проведені за період, що передує даті отримання суб’єктом запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (крім фінансових операцій, пов’язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків та зборів) – виявлена суб’єктом інформація про фінансові операції клієнта за запитом про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

операції, які будуть здійснені (крім фінансових операцій, пов’язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків та зборів), – фінансові операції (спроби їх проведення, відмови клієнта від їх проведення), проведені за період до тридцяти календарних днів після дати отримання суб’єктом запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

об’єктивні причини – обставини, що не дають можливості суб’єктам забезпечити дотримання строків, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) для подання інформації на запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в письмовій формі тощо.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

II. Відстеження (моніторинг) фінансових операцій

1. Держфінмоніторинг направляє суб’єкту запит про надання інформації

щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій у разі, якщо об’єктом фінансового моніторингу є:

фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

фінансова(і) операція(ї) або клієнт, пов’язані із вчиненням суспільно-небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

отриманий запит уповноваженого органу іноземної держави відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону.

2. У запиті про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій вказується клієнт, фінансові операції якого підлягають відстеженню (моніторингу), період, за який повинна бути надана інформація, та може бути зазначена ознака, за якою суб’єкту необхідно надати інформацію про фінансові операції.

3. Суб’єкт повідомляє Держфінмоніторинг про операції (крім фінансових операцій, пов’язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків та зборів), які будуть здійснені не пізніше наступного робочого дня після проведення кожної фінансової операції, крім операцій, про які він відповідно до Закону та в строки, встановлені Законом, зобов’язаний повідомляти.

4. У разі направлення запиту про надання інформації про здійснені операції за період, що не перевищує ста вісімдесяти календарних днів, Держфінмоніторинг вказує ознаки, за якими суб’єкту необхідно надати інформацію про фінансові операції.

5. У разі направлення запиту про надання інформації про здійснені операції за період, який перевищує сто вісімдесят календарних днів, Держфінмоніторинг вказує ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій.

6. Суб’єкт протягом десяти робочих днів з дати отримання запиту повідомляє Держфінмоніторинг про здійснені операції (крім фінансових операцій, пов’язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків та зборів), про які раніше не було повідомлено.

7. У разі відсутності інформації про фінансові операції за період, визначений у запиті, суб’єкт направляє до Держфінмоніторингу довідку про відсутність таких фінансових операцій з посиланням на дату та номер запиту. Така довідка на запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, які будуть здійснені, надсилається у строк, який не перевищує п’яти робочих днів з дня закінчення визначеного у запиті періоду. Довідка на запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) здійснених фінансових операцій надсилається у строк, який не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання суб’єктом запиту.

III. Вимоги до форми, змісту та способу направлення запиту та інформації на такий запит

 

1. Інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій подається Держфінмоніторингу у вигляді повідомлень.

2. Запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій направляється Держфінмоніторингом суб’єкту у такий спосіб:

суб’єкту – банку (філії іноземного банку) – в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України (далі – ЕП НБУ) чи у вигляді листа, викладеного у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу та підписаного Головою Держфінмоніторингу або його заступником, або директором Департаменту фінансових розслідувань, який надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур’єрського чи фельд’єгерського зв’язку. Часом та датою отримання суб’єктом – банком (філією іноземного банку) запиту є час та дата отримання файла на вузлі ЕП НБУ чи час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка банку (філії іноземного банку) про час та дату отримання запиту Держфінмоніторингу;

суб’єкту – небанківській установі, в якій запроваджено електронний обмін інформацією з Держфінмоніторингом, – в електронному вигляді захищеними засобами електронної пошти чи у вигляді листа, викладеного в письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу та підписаного Головою Держфінмоніторингу або його заступником, або директором Департаменту фінансових розслідувань, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, який надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи кур’єрським або фельд’єгерським зв’язком. Часом та датою отримання суб’єктом – небанківською установою запиту є час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка небанківської установи про час та дату отримання запиту Держфінмоніторингу.

3. Довідка про відсутність фінансових операцій за період, визначений у запиті, направляється до Держфінмоніторингу у такий спосіб:

суб’єктом – банком (філією іноземного банку) – в електронному вигляді засобами ЕП НБУ чи у вигляді довідки, яка підписується керівником суб’єкта або відповідальною особою та надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур’єрського або фельд’єгерського зв’язку. Часом та датою отримання Держфінмоніторингом довідки є час та дата отримання файла на вузлі електронної пошти Національного банку України, чи час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка Держфінмоніторингу про час та дату отримання відповіді;

суб’єктом – небанківською установою – у вигляді довідки, яка підписується керівником суб’єкта або відповідальною особою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур’єрським чи фельд’єгерським зв’язком. Часом та датою отримання Держфінмоніторингом довідки є час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка Держфінмоніторингу про час та дату отримання відповіді.

4. Склад реквізитів, структура та опис файлів електронного інформаційного обміну, зазначених у пунктах 2 та 3 цього розділу, визначаються Держфінмоніторингом за погодженням з Національним банком України.

 

IV. Порядок подачі суб’єктом до Держфінмоніторингу заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації

 

1. У разі якщо суб’єкт з об’єктивних причин не має можливості забезпечити дотримання строків, встановлених пунктами 3 та 6 розділу II цього Порядку, він подає до Держфінмоніторингу заяву про збільшення терміну подання запитуваної інформації (далі – заява) (крім інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій)).

2. Заява подається до Держфінмоніторингу не пізніше 14 години другого робочого дня з дня надходження запиту.

3. Заяви подаються суб’єктами до Держфінмоніторингу у такий спосіб:

1) суб’єктами – банками (філіями іноземних банків) – виключно в електронному вигляді засобами ЕП НБУ на електронну адресу Держфінмоніторингу sdfm@u0qm. Датою та часом отримання Держфінмоніторингом заяви є дата та час надходження заяви на вузол системи ЕП НБУ Держфінмоніторингу;

2) суб’єктами – небанківськими установами:

засобами факсимільного зв’язку за номером, вказаним у запиті, з подальшим направленням до Держфінмоніторингу оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Датою та часом отримання Держфінмоніторингом заяви вважаються дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу; або

засобами електронної пошти на адресу zayava@sdfm.gov.ua з подальшим направленням до Держфінмоніторингу оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Дата та час отримання Держфінмоніторингом заяви від небанківської установи визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу.

4. У заяві має бути така інформація:

1) реквізити суб’єкта – повне найменування; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації (код за ЄДРПОУ); реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії; обліковий ідентифікатор суб’єкта; номер телефону/факсу для зворотного зв’язку;

2) дата, номер запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу);

3) кількість операцій, які необхідно надати суб’єкту до Держфінмоніторингу у вигляді повідомлень у зв’язку з виконанням запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

4) дата, час отримання запиту;

5) відомості про об’єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на запит (кількість фінансових операцій, щодо яких необхідно надати відповідь, тощо);

6) строки, необхідні для підготовки інформації на запит;

7) посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підписує заяву.

Якщо дата запиту не збігається з датою його отримання, суб’єкт може надати додаткову інформацію щодо підтвердження дати отримання запиту (за наявності).

У заяві може міститись інформація щодо декількох запитів.

Зразок (рекомендований вигляд) заяви про збільшення терміну подання запитуваної інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій наведено в додатку 2 до цього Порядку.

5. У разі недотримання суб’єктом вимог, встановлених пунктом 4 цього розділу, Держфінмоніторинг залишає заяву без розгляду по суті та невідкладно повідомляє про це суб’єкта:

банк (філію іноземного банку) – в електронному вигляді засобами   ЕП НБУ шляхом направлення суб’єкту відповідного повідомлення;

небанківську установу – засобами факсимільного зв’язку або засобами електронної пошти шляхом направлення відповідного повідомлення суб’єкту, оригінал якого надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Після отримання суб’єктом від Держфінмоніторингу такого повідомлення він має право повторно направити до Держфінмоніторингу заяву з дотриманням строків, передбачених пунктом 2 цього розділу.

V. Порядок розгляду Держфінмоніторингом заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації

1. Розгляд заяв та прийняття рішень за результатами розгляду цих заяв Держфінмоніторингом здійснюється до закінчення другого робочого дня з дня одержання запиту суб’єктом.

До розгляду приймаються заяви, які надійшли не пізніше 14 години другого робочого дня з дня надходження до суб’єкта запиту.

Держфінмоніторинг залишає без розгляду заяву, якщо запит до суб’єкта, на підставі якого заява надійшла, був направлений стосовно інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій).

2. Погодження збільшення термінів подання інформації здійснюється Держфінмоніторингом за результатами розгляду причин неможливості забезпечити дотримання строків, установлених пунктами 3 та 6 розділу II цього Порядку, з урахуванням обсягу запитуваної інформації (форми її подання – електронної або паперової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо), терміновості отримання такої інформації для забезпечення якісного та своєчасного виконання завдань та функцій, покладених на Держфінмоніторинг.

3. За результатами розгляду заяв Держфінмоніторинг приймає рішення, яке вноситься до Реєстру розгляду заяв про збільшення терміну подання Держфінмоніторингу запитуваної інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, який ведеться за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, та направляє до суб’єкта витяг з Реєстру розгляду заяв про збільшення терміну подання Держфінмоніторингу запитуваної інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (далі – Реєстр), в якому зазначаються результати прийнятого Держфінмоніторингом рішення щодо погодження термінів надання запитуваної інформації.

4. Витяги з Реєстру направляються до субєктів у такий спосіб:

1) суб’єктам – банкам (філіям іноземних банків) – виключно засобами   ЕП НБУ на адресу вузла ЕП НБУ, встановленого в банку (філії іноземного банку), або засобами електронної пошти Інтернет. Датою та часом отримання витягу з Реєстру є дата та час надходження витягу з Реєстру на вузол ЕП НБУ, встановлений у банку (філії іноземного банку);

2) суб’єктам – небанківським установам:

засобами факсимільного зв’язку за номером, вказаним у заяві, з подальшим направленням витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Датою та часом отримання витягу з Реєстру є дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу; або

засобами електронної пошти з подальшим направленням витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Дата та час відправлення Держфінмоніторингом витягу з Реєстру визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу.

Витяг з Реєстру направляється до суб’єкта в день прийняття рішення, але не пізніше другого робочого дня з дня одержання запиту суб’єктом.

У разі необхідності за наявності письмового звернення суб’єкта Держфінмоніторинг надсилає суб’єкту завірений витяг з Реєстру.

5. Склад реквізитів, структура та опис файлів електронного інформаційного обміну з банками (філіями іноземних банків) визначаються Держфінмоніторингом за погодженням з Національним банком України.

 

 

 

Директор Департаменту

податкової, митної політики та

методології бухгалтерського обліку                                                    М. О. Чмерук

 

 

Додатки у прикріплених файлах:

реєстр.doc
запит.doc
Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100