Головна сторінка Інтернет-ресурси 27 лютого 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Лютий 2020
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікАналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації"
25.02.2015 | 12:49 | версія для друку

1.     Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації» (далі проект Наказу) розроблено Державною службою фінансового моніторингу України на виконання вимог пункту 12 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон).

Необхідність видання Наказу зумовлена таким.

Закон набирає чинності 6 лютого 2015 року.

Відповідно до пункту 2 розділу X Закону визнається таким, що втратив чинність, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», на підставі якого прийнятий та наразі діє наказ Міністерства фінансів України від 12 липня 2013 року № 641 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
02 серпня 2013 року за № 1302/23834.

Пунктом 12 частини другої статті 6 Закону збільшено строки погодження термінів подання запитуваної інформації з одного до двох робочих днів, розширено перелік об’єктивних причин, що можуть бути підставою для звернення суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу за продовженням строків запитуваної інформації.

Крім того, Порядок погодження встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, за погодженням з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу.

Беручи до уваги вищевикладене, Держфінмоніторинг розробив проект Наказу, який внесений на розгляд Міністра фінансів України, оскільки, відповідно до підпункту 9 пункту 4 та підпункту 3 пункту 10 Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року №455, Голова Держфінмоніторингу вносить на розгляд Міністра фінансів України проекти нормативно-правових актів Мінфіну України з питань, що належать до сфери діяльності Держфінмоніторингу.

 

2.  Визначення цілей державного регулювання

 

Проект Наказу спрямований на виконання пункту 12 частини другої статті 6 Закону і передбачає механізм виконання цієї норми з урахуванням фінансових та технічних можливостей органів державної влади України, а також єдиний прийнятний спосіб погодження із Держфінмоніторингом суб’єктом термінів подання запитуваної інформації.

Зазначене сприятиме виконанню Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань в частині запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 

3.  Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

 

 Видання наказу, яким передбачено затвердження Порядку погодження із Держфінмоніторингом суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації, врегулює механізм погодження із Держфінмоніторингом суб’єктом термінів подання запитуваної інформації. Отже, буде забезпечено виконання зазначених вимог Закону та реалізацію покладених на Держфінмоніторинг завдань.

Обраний спосіб є єдиним і оптимальним способом досягнення цілей державного регулювання.

 

4.  Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту

 

Відповідно до Закону суб'єкт має право звернутись до Держфінмоніторингу для узгодження термінів подання запитуваної інформації.

            З цією метою проектом Наказу пропонується затвердити Порядок погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації (далі – Порядок).

            Порядок містить процедуру подачі суб’єктом до Держфінмоніторингу заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації та процедуру розгляду Держфінмоніторингом цих заяв.

             Також Порядком передбачено зразок рекомендованої форми заяви про збільшення терміну подання запитуваної інформації, яка заповнюється суб’єктом, та форму реєстру розгляду заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації, який ведеться Держфінмоніторингом.

Так, суб’єкт згідно з Порядком, подає до Держфінмоніторингу заяву про необхідність збільшення терміну подання запитуваної інформації в день одержання запиту, але не пізніше 14 години другого робочого дня з дня надходження запиту засобами електронної пошти та факсимільного зв’язку за номером, вказаним у запиті, з подальшим направленням до Держфінмоніторингу оригіналу заяви.

Погодження збільшення термінів подання інформації здійснюється Держфінмоніторингом за результатами розгляду причин неможливості забезпечити дотримання строків, установлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону, з урахуванням обсягу інформації, що запитується, форми її подання  (електронної або письмової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо), терміновості отримання такої інформації для забезпечення якісного та своєчасного виконання завдань та функцій, покладених на Держфінмоніторинг.

За результатами розгляду заяв Держфінмоніторинг приймає рішення, результати якого вносяться до Реєстру розгляду заяв про збільшення терміну подання інформації на запит Держфінмоніторингу (далі – Реєстр) та направляє до суб’єкта витяг з Реєстру в день прийняття рішення.

Таким чином, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

 

5.     Обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження регуляторного акта дасть можливість налагодити механізм прийняття рішення Державною службою фінансового моніторингу України щодо подовження термінів подання запитуваної інформації.

Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта відсутній.

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

Отже, у сфері суспільних відносин щодо погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації діятиме проект Наказу, замість діючого на сьогоднішній день наказу Міністерства фінансів України від 12.07.2013 №641 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації»,  зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.08.2013 за №1302/23834, що відповідатиме вимогам Закону.

 

6.     Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

Очікувані результати від прийняття запропонованого акта

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не вимагає

 

Забезпечення координації діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері  запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, запровадження порядку погодження із Держфінмоніторингом суб’єктами термінів подання запитуваної інформації.

Громадяни

Дія акта не поширюється

 

Дія акта не поширюється

Суб’єкти господарювання

(суб’єкти первинного фінансового моніторингу)

Можливі незначні затрати часу на заповнення та надання до Держфінмоніторингу заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації.

 

Впровадження регуляторного акту надасть можливість налагодити механізм прийняття рішення Держфінмоніторингом щодо подовження термінів подання суб’єктами запитуваної інформації.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

 

Питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні регулюються Законом. Оскільки регуляторний акт розроблено на виконання вимог Закону, його дія поширюється на необмежений термін і обмежується дією Закону.

 

8.  Визначення показників результативності регуляторного акта:

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних на основі:

- кількість заяв суб’єктів щодо збільшення терміну подання інформації на запит;

- кількість погоджених заяв;

- кількість заяв, за якими було відмовлено суб’єкту у збільшенні терміну подання запитуваної інформації.

Впровадження регуляторного акта не вплине на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, повязаних з дією акта.

Дія акта поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, перелік яких визначено частиною другою статті 5 Закону, крім спеціально визначених.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – не потребує додаткових витрат коштів суб’єктів, але потребує незначних затрат часу для заповнення та надання Держфінмоніторингу заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації.

Рівень поінформованості оцінюється як високий, оскільки суб’єкти первинного фінансового моніторингу будуть поінформовані Держфінмоніторингом про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу та Мінфіну. Крім того, Держфінмоніторинг  постійно проводить навчальні семінари, «круглі столи» для фахівців у сфері фінансового моніторингу, надає письмові роз’яснення суб'єктам первинного фінансового моніторингу. Також працюють телефони «гарячої лінії»  Держфінмоніторингу для з’ясування проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які виникають при виконанні ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 

9.     Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

 

Для визначення результативності цього регуляторного акта послідовно буде здійснюватись базове, повторне відстеження.

Базове відстеження буде проводитись через 9 місяців після набрання чинності проектом Наказу, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

Повторне відстеження буде здійснено через півтора року після набрання чинності регуляторного акта.

 

 

 

Міністр фінансів України

 

 

Н. Яресько          

 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100