Головна сторінка Інтернет-ресурси 18 січня 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Січень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікАналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку повідомлення суб'єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення"
25.02.2015 | 12:15 | версія для друку

1.         Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

На сьогодні порядок повідомлення суб’єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення регламентовано наказом Міністерства фінансів України від 26.07.2013 № 695 «Про затвердження Порядку повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за             № 1420/23952.

Верховною Радою України 14 жовтня 2014 року прийнято Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), який набрав чинності 6 лютого 2015 року.

Відповідно до пункту 2 розділу X Закону визнається таким, що втратив чинність, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством, Держфінмоніторингом розроблено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку повідомлення суб’єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення» (далі – проект наказу).

2.         Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу спрямований на виконання пункту 16 частини другої   статті 18 Закону і передбачає врегулювання порядку повідомлення суб’єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення.

Зазначене сприятиме виконанню Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань в частині запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3.         Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Прийняття цього регуляторного акта, яким передбачено затвердження порядку повідомлення суб’єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення врегулює порядок такого повідомлення та інформування, тим самим, буде забезпечено виконання зазначених вимог Закону та реалізацію покладених на Держфінмоніторинг завдань.

Таким чином, обраний спосіб – видання проекту наказу є оптимальним способом досягнення цілей державного регулювання.

4.         Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проектом наказу визначається процедура повідомлення суб’єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення.

Так, у разі отримання відповідно до пункту 16 частини другої статті 18 Закону від правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінального процесуального законодавства, інформації про факт початку досудового розслідування (або закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) за повідомленнями суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що надійшли до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 15, 16 Закону, Держфінмоніторинг в місячний строк з моменту її одержання повідомляє про зазначене таких суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Крім цього, у разі отримання інформації про прийняті судами рішення за такими кримінальними провадженнями Держфінмоніторинг в місячний строк з моменту її одержання інформує про зазначене суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які надіслали повідомлення до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 15, 16 Закону, а також відповідного суб’єкта державного фінансового моніторингу.

5.         Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження проекту наказу дасть можливість налагодити механізм повідомлення суб’єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судові рішення.

Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта відсутній.

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

6.         Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту

Очікувані результати від прийняття запропонованого акта

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не вимагає

 

Покращання взаємодії Держфінмоніторингу та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, подальше впровадження міжнародних вимог до законодавства України.

Громадяни

Дія акта не поширюється

Дія акта не поширюється

Суб’єкти господарювання

(суб’єкти первинного фінансового моніторингу)

 

Можливі незначні затрати часу на отримання та розгляд суб'єктами первинного фінансового моніторингу повідомлення про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та про прийняті судами рішення.

Налагодження механізму повідомлення суб’єктів первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення.

Порядок такого повідомлення та інформування сприятиме визначенню суб’єктами фінансового моніторингу критеріїв ризику.

 

 

 

7.         Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, оскільки строк дії Закону, на виконання якого розроблено даний регуляторний акт, не обмежений у часі.

8.         Визначення показників результативності регуляторного акта:

            - кількість отриманої інформації від правоохоронних органів про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) по узагальненим матеріалам, сформованим за повідомленнями суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що надійшли до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 15, 16 Закону;

            - кількість отриманої інформації від судових органів про прийняті рішення за кримінальними провадженнями по узагальненим матеріалам, сформованим за повідомленнями суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що надійшли до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 15, 16 Закону;

- кількість повідомлень, наданих Держфінмоніторингом суб’єктам первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) за повідомленнями таких суб’єктів, що надійшли до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 15, 16 Закону;

            - кількість повідомлень, наданих суб’єктам фінансового моніторингу про судові рішення за кримінальними провадженнями по узагальненим матеріалам, сформованим за повідомленнями суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що надійшли до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 15, 16 Закону.

Цей регуляторний акт не впливає на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Дія акта поширюється на суб’єктів фінансового моніторингу.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами фінансового моніторингу, пов’язаними з виконанням вимог акта - не потребує додаткових витрат коштів, але потребує незначних затрат часу для отримання та розгляду зазначеної інформації.

Рівень поінформованості оцінюється як високий, оскільки суб’єкти фінансового моніторингу будуть поінформовані Держфінмоніторингом про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу та Міністерства фінансів України. Крім того, Держфінмоніторинг постійно проводить навчальні семінари, «круглі столи» для фахівців у сфері фінансового моніторингу, надає письмові роз’яснення суб’єктам фінансового моніторингу. Також працюють телефони «гарячої лінії» Держфінмоніторингу для з’ясування проблемних питань суб’єктів фінансового моніторингу, які виникають при виконанні ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

9.         Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Для визначення результативності даного регуляторного акта послідовно буде здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження.

Базове відстеження буде проведене через рік після набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження буде здійснено через два роки після набрання чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Державною службою фінансового моніторингу України шляхом аналізу статистичних даних.

 

 

Міністр фінансів України                                             Н. Яресько

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100