Головна сторінка Інтернет-ресурси 19 січня 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Січень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікАналіз регуляторного впливу проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України"
14.02.2015 | 14:20 | версія для друку

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» особи, винні у порушенні вимог цих законів несуть адміністративну відповідальність.

Зокрема, адміністративна відповідальність за зазначені правопорушення передбачена  статтями 1669,  16611 та 18834 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс).

На сьогодні порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Державної служби фінансового моніторингу України та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення урегульований наказом Міністерства фінансів України від       5 березня 2012 року № 324 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 березня 2012 року за № 433/20746.

Водночас 14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), який набирає чинності 6 лютого 2015 року.

Відповідно до пункту 2 розділу X Закону визнається таким, що втратив чинність, Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Пунктом 3 розділу Х  Закону передбачено внесення змін до статті 1669 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), згідно з якими розширено диспозицію статті та коло осіб, які можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за правопорушення.

Крім того, частиною першою розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» внесено зміни до статей 16611 та 225 Кодексу, якими встановлено, що суб’єкти державного фінансового моніторингу складають протоколи про адміністративні правопорушення відносно керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), за неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи.

У зв’язку з вищевикладеним, з метою упорядкування механізму складання уповноваженими на те посадовими особами Державної служби фінансового моніторингу України та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669, 16611 та 18834 Кодексу, Держфінмоніторингом розроблено проект Наказу.

2.Визначення цілей державного регулювання

Регуляторний акт спрямований на упорядкування процедури складання уповноваженими на те посадовими особами Держфінмоніторингу  протоколів та формування матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669, 16611 та 18834  Кодексу, та подання їх на розгляд органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Обраний спосіб: затвердити запропоновану проектом наказу  Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України.

Обраний спосіб є прийнятним і єдиним для вирішення проблемного питання.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акту

Проектом Наказу пропонується затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України.

У разі видання Наказу, дія Інструкції пошириться на:

 посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу,  громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, членів ліквідаційної комісії, ліквідаторів або уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію, яка відповідно до закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факт її подання (одержання) та яким ця інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю;

посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, які не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу;

керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу).

У разі видання наказу відповідно до Інструкції протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669 , 16611 та 18834  Кодексу, складатимуться уповноваженими на те посадовими особами  Держфінмоніторингу, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Інструкцією також встановлюються вимоги до оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, зокрема до реквізитів протоколу, порядку ознайомлення та підписання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, порядку оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення уповноваженою посадовою особою, яка склала протокол.

Таким чином, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

5. Обґрунтування можливості досягнення результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Впровадження регуляторного акта дасть змогу уповноваженим посадовим особам Держфінмоніторингу оперативно складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669, 16611 та 18834  Кодексу, якісно оформлювати матеріали про адміністративні правопорушення.

Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта відсутній.

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

Отже, у сфері суспільних відносин щодо складання уповноваженими посадовими особами Держфінмоніторингу протоколів про адміністративне правопорушення діятиме проект Наказу, замість діючого на сьогоднішній день наказу Міністерства фінансів України від 5 березня          2012 року № 324 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України              22 березня 2012 року за № 433/20746, що відповідатиме вимогам Закону, Кодексу та  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів».

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Очікувані результати від прийняття запропонованого акта:

 

Об’єкт впливу

Витрати

Вигоди

 Держава

Додаткових витрат не потребує

Упорядкування процедури складання уповноваженими на те посадовими особами Держфінмоніторингу та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669, 16611 та 18834  Кодексу

Громадяни

Дія акта не поширюється

Суб’єкти господарювання,

підприємства, установи, організації

Додаткових витрат не потребує

Визначення чіткої та прозорої процедури застосування до посадових осіб суб’єктів господарювання заходів адміністративного впливу за порушення вимог законодавства

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні регулюються Законом.    Питання надання юридичною особою державному реєстратору інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи регулюється Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів».  

Оскільки регуляторний акт розроблено на виконання вимог зазначених законів, його дія поширюється на необмежений термін і обмежується дією цих законів.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта – надходження не передбачаються.

Кількість суб’єктів, на яких поширюватиметься дія акта –

посадові особи суб’єктів первинного фінансового моніторингу,  громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності, члени ліквідаційної комісії, ліквідатори або уповноважені особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які допустили порушення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію, яка відповідно до закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факт її подання (одержання) та яким ця інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю;

посадові особи підприємств, установ, організацій, громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності, які не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які допустили порушення у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

керівник юридичної особи або особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), які допустили порушення вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів».

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами для виконання вимог регуляторного акту – не потребує додаткових матеріальних, фінансових та часових витрат.

Рівень поінформованості суб’єктів з основних положень акта – високий, оскільки проект Наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.

9. Визначення заходів за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження буде проводитись через 9 місяців після набрання чинності проектом Наказу, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

Повторне відстеження - через 1,5 року після набрання чинності проектом Наказу.

Відстеження результативності буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних на основі обліку складених і направлених до суду протоколів та результатів їх розгляду.

 

Міністр фінансів України                                                                     Н. Яресько

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100