Головна сторінка Інтернет-ресурси 19 січня 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Січень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікПроект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України"
14.02.2015 | 14:12 | версія для друку

 

Проект

 

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення Державною

службою фінансового моніторингу України

 

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 05 березня 2012 року № 324 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 березня 2012 року за № 433/20746.

3.   Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Юридичним управлінням Державної служби фінансового моніторингу України (Степенко О. Л.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.   Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5.   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ковальчука А. Т.

 

 

Міністр                                                                                                 Н. Яресько

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

__ _______ 201_ року № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Державною службою фінансового моніторингу України

 

І. Загальні положення

1.  Ця Інструкція, розроблена на підставі статті 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), статей 221, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс), установлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1669, частиною п’ятою статті 16611 та статтею 18834 Кодексу.

2. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1669, частиною п’ятою статті 16611 та статтею 18834 Кодексу, складаються уповноваженими на те Держфінмоніторингом посадовими особами (далі – уповноважені посадові особи), якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

4. Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення за допущення таких порушень вимог законодавства:

порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта;

неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання Держфінмоніторингу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;

порушення вимог щодо зберігання офіційних документів, інших документів (у тому числі створених суб’єктом первинного фінансового моніторингу електронних документів), їх копій щодо ідентифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а також осіб, яким суб'єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усіх документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час здійснення заходів щодо верифікації клієнта/поглибленої перевірки клієнта), а також даних про фінансові операції;

порушення порядку зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції);

невиконання законних вимог посадових осіб Держфінмоніторингу стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків;

розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно до закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з її професійною або службовою діяльністю;

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, пов’язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом) на запит Держфінмоніторингу;

неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи.

5. Протоколи про адміністративні правопорушення складаються по відношенню до:

посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу,  громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, членів ліквідаційної комісії, ліквідаторів або уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (абзаци другий – шостий пункту 4 розділу І цієї Інструкції);

осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію, яка відповідно до закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факт її подання (одержання) та яким ця інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю (абзац сьомий пункту 4 розділу І цієї Інструкції);

посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (абзац восьмий пункту 4 розділу І цієї Інструкції);

керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу) (абзац дев’ятий пункту 4 розділу І цієї Інструкції).

ІІ. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення  

1. Протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 1669, частиною п’ятою статті 16611 та статтею 18834 Кодексу, складається на бланку протоколу, встановленого зразка (додаток 1), уповноваженою посадовою особою.

2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

3. У протоколі про адміністративне правопорушення при його складанні обов’язково вказується частина відповідної статті Кодексу, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.

4. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються місце та час його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії чи бездіяльність вчинила особа, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, та які положення законодавства цим порушено.

5. Якщо є свідки правопорушення та потерпілі, до протоколу вносяться їх прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць проживання.

6. Уповноважена посадова особа зобов’язана ознайомити особу, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами і обов’язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі. Про обізнаність з вищевказаним особа, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис – про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи.

7. Особі, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення за суттю вчиненого правопорушення, яке вноситься до протоколу і засвідчується підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі.

У разі відмови особи, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис.

 

8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а також може підписуватись свідками та потерпілими, у разі їх наявності.

У разі відмови особи, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом та підписами свідків, у разі їх наявності.

Особа, по відношенню до якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підписання.

9. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

10. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Держфінмоніторингу направляються до місцевого (районного, районного у місті, міського чи міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

11. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, по відношенню до якої він був складений.

12. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1669, частиною п’ятою статті 16611 та статтею 18834 Кодексу, розглядаються суддями місцевих (районного, районного у місті, міського чи міськрайонного) судів відповідно до статті 221 Кодексу.

ІІІ. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення

1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол.

2. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Держфінмоніторингу.

3.  Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

4. Бланк протоколу має серію і номер.

5. Облік видачі бланків протоколів ведеться в Журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3).

6. Журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та Журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством України.

 

 

Директор Департаменту

податкової, митної політики

та методології бухгалтерського обліку                                                 М. О. Чмерук     

 

 

Додатки прикріплені нижче:        

 

          

 

                                                                                                                                

 

Додаток 2 ред. 2.rtf
Додаток 1 ред..rtf
Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100