Головна сторінка Інтернет-ресурси 29 лютого 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Лютий 2020
пн вт ср чт пт сб нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти регуляторних актів для обговорення  »  Проекти регуляторних актів для обговорення - 2015 рікАналіз регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті"
02.02.2015 | 12:10 | версія для друку

 

1. Визначення проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Причини виникнення проблеми:

Послідовність дій посадових осіб митних органів під час здійснення митних формальностей при переміщенні водних транспортних засобів перевізників і товарів, що перевозяться ними через митний кордон України, на даний час регламентується главою 30 "Митні формальності на морському та річковому транспорті" Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VІ, постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними", а також Інструкцією про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними, затвердженою наказом Державної митної служби України від 17.09.2004 № 678, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.10.2004 за № 1286/9885, положення якої потребують приведення у відповідність до чинного законодавства.

Відповідно до частини другої статті 246 Митного кодексу України Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, митної політики, а також згідно з підпунктом 5 пункту 4, відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, здійснює нормативно-правове регулювання у податковій, митній сферах.

Таким чином нормативно-правова база, що регулює питання митних формальностей на морському та річковому транспорті, потребує приведення у відповідність до вимог Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".

З метою приведення нормативно-правових актів з питань митної справи у відповідність до вимог чинного законодавства, необхідно визнати такими, що втратили чинність накази Державної митної служби України, що регулюють питання митних формальностей на водних транспортних засобах, та затвердити наказом Мінфіну Порядок виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті.

Суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив:

суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

2. Цілі державного регулювання

Цілями регуляторного акта є:

визначення послідовності дій посадових осіб митниць під час здійснення митних формальностей при переміщенні водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України;

вдосконалення й прискорення здійснення митних формальностей на водних транспортних засобах та наближення їх до міжнародних стандартів;

приведення нормативно-правових актів з питань митної справи у відповідність у відповідність до вимог чинного законодавства.

3. Визначення та оцінка прийнятих способів досягнення цілей державного регулювання, аргументація переваг обраного способу

Обраний спосіб: затвердити наказом Мінфіну Порядок виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті та визнати такими, що втратили чинність накази Державної митної служби України, з питань митних формальностей на водних транспортних засобах.

Альтернативний спосіб: залишити ситуацію такою як вона є на сьогодні. Однак, цей спосіб є недоцільним оскільки зазначене суперечить чинному законодавству з питань митної справи.

Таким чином, обраний спосіб є прийнятним і єдиним для вирішення проблемного питання.

4. Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми

Способом досягнення цілей державного регулювання є затвердження наказом Мінфіну Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті (далі – Порядок) та визнання такими, що втратили чинність наказів Державної митної служби України, з питань митних формальностей на водних транспортних засобах.

Проектом акта передбачається правове врегулювання питань митних формальностей при переміщенні водних транспортних засобів перевізників і товарів, що перевозяться ними через митний кордон України, приведення їх у відповідність до чинного законодавства та наближення до міжнародних стандартів.

 Зокрема, Порядком визначається процедура застосування вільної практики (заходження судна закордонного плавання в порт та початок вантажних операцій без участі комісії на борту судна за рішенням уповноважених здійснювати відповідний контроль державних органів, що приймається на підставі відомостей, отриманих до прибуття судна, відповідно до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року) та використання Інформаційної системи портового співтовариства під час митних формальностей на водних транспортних засобах, що передбачено Типовою технологічною схемою пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 № 451.

Крім того, встановлюється порядок надання попередньої інформації про товари, прийняті до перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, яка аналізується митницею на предмет ризиків для визначення форми та обсягу контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи,  що передбачено вимогами пункту 5 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451.

 Довідково: з 01.01.2011 у Європейському Союзі (далі – ЄС) запроваджено обов’язкову вимогу стосовно попереднього інформування митних органів ЄС про товари, що ввозяться. Відповідно до вимог митного законодавства ЄС інформація про всі вантажі, що ввозяться на територію ЄС підлягає обробці на предмет аналізу ризиків.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття цього проекту регуляторного акта встановить чітку послідовність дій посадових осіб митниць під час здійснення митних формальностей на морському та річковому транспорті, що відповідають чинному законодавству, та забезпечить наближення їх до міжнародних стандартів.

Здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта відбуватиметься Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Прийняття проекту наказу забезпечить приведення нормативно-правової бази з питань митних формальностей на водному транспорті у відповідність до чинного законодавства, сприятиме вдосконаленню та прискоренню митних формальностей на морському та річковому транспорті, а також наближенню їх до загальноприйнятих світових норм та стандартів.

 

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси Держави

Додаткових видатків з державного бюджету не передбачається

Послідовна реалізація єдиної державної митної політики та чітка регламентація дій посадових осіб митниці під час здійснення митних формальностей на морському та річковому транспорті

Інтереси громадян

Витрати відсутні

Проект акту не відноситься до сфери регулювання цивільних відносин та не зачіпає інтереси громадян

Інтереси суб’єктів підприємницької діяльності

Витрат не зазнають

Вдосконалення й прискорення здійснення митних формальностей на водних транспортних засобах та наближення їх до міжнародних стандартів

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Оскільки обсяг та форми митних формальностей на морському та річковому транспорті  обумовлені нормативно-правовими актами вищої юридичної сили, дія яких не обмежена у часі, строк дії цього регуляторного акта також не обмежений у часі.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками регуляторного акта є:

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – суб’єкти господарювання, що здійснюють переміщення товарів водним видом транспорту;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта – не передбачає витрати коштів суб’єктами господарювання;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – високий (проект регуляторного акта розміщено на офіційному сайті Мінфіну (www.minfin.gov.ua), після набрання чинності регуляторний акт буде також розміщений в офіційних джерелах публікації нормативно-правових актів).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись протягом року після набрання ним чинності, шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з показниками результативності, які були отримані при базовому відстеженні.

Періодичне відстеження  буде здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні із значеннями аналогічних показників, встановлених під час попередніх відстежень.

 

 

Заступник Міністра фінансів України                                       Д. ФУДАШКІН

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100